Batch Index du Forum
S’enregistrerRechercherFAQMembresGroupesConnexion
Répondre au sujet Page 1 sur 1
SokoBox 1.3
Auteur Message
Répondre en citant
Message SokoBox 1.3 
Hello I update the code of sokobox for play more fun sounds.


this version uses bg 2.8

Code:

@Echo Off
::Install SokoBox 1.3
Echo Installing to SokoBox folder ...
Md SokoBox 2>Nul
Cd SokoBox
Call :make
Explorer .
Goto :Eof

:make
Rem Script made using BHX { code.google.com/p/bhx }
SetLocal EnableExtensions EnableDelayedExpansion
For %%# In ("sokobox.cab") Do Set "bin=%%~f#"
Del /A /F "%bin%" "%bin%.he" "%bin%.da" "%bin%.pa" >Nul 2>&1
For %%# In (
"bg.exe"
"push.wav"
"sokobox.cmd"
"walk.wav"
"win.wav"
) Do Del /A /F "%%~f#" >Nul 2>&1
(
Echo 4D53434600000000C3930000000000002C00000000000000030101000500
Echo 000000000000A90000000200031500160000000000000000184333072000
Echo 62672E65786500B83E0000001600000000FA42B6822000707573682E7761
Echo 7600F4390000B85400000000184361072000736F6B6F626F782E636D6400
Echo 2E140000AC8E00000000FA42AC8B200077616C6B2E77617600BC420000DA
Echo A200000000FA428A94200077696E2E776176001ECAE1F03E4900805B8080
Echo 8D0510A04B00004100403300003B00E83F6CBF2DBFDD924B9244629A88B5
Echo D66BADD65AAD895A6BB5D6DAA1B4D6583B684D39E7C2C14B2459924B24F3
Echo 6DFED7AFDFC97F40FE6406C06800F10C00E7C19FFFE3C7E6F6EDCC90A441
Echo BC920B0B48060249CA8415B00D56E323D9EA9A9B65E715CE3A49D6B46AEC
Echo 64A64C6AB15B70052D61602A1B56736278624832961F8E66000E34A078DE
Echo 6D3D91FD02BFFFFEF7400000000400A868088A9981FA9748B98BF8522874
Echo AD0845A403633A3DB2EFE1C7F257A4596D41F4F1A2FCA3E711E2F87F5150
Echo B1E7441FDB8AEA8CB72E2A9D08BC59A54BF0734B36E3BD0305C07FAEDF1B
Echo D8F28DE706BE716FDF38D8951B07D28403C0BE3EDEA91EB15FDFC0D12F49
Echo 1774F267E9D91F8235E3AB3AAEEC055E1AD889CE345F9368940FC8A8C114
Echo FCFE0F2810E60737CAFE0881F642FFAD60FFD3BE26A87B96FFF9AFBE1FFE
Echo BFA27C7C11D80FCFAF3DD613CF1DEC0FD30483B0337F14F6C43F81DB52FA
Echo 84E322B8833E83E48FD63FDCAD7D1F35FECFDCEA67F64FB9ECEE8EBC4319
Echo 8890F816FE3E69713EC6EBD293CA767C3F348183C9CC259A499849D04FFC
Echo 838B45AFDB65C1082A7F94419DF59E453E1908A2897E20E36558C14DFC22
Echo 18FE58586E353EF85F1A4B8FDAAFCDE998FDD16710A0317DFCE6983ED439
Echo 8961B2A07E9D0E2F2E9DEBF1B0F141D20C0B4B1F1B59C7832E41AEED7F5D
Echo D9307F9E79BDBE018E8FFFDCAE974FCD7E6B15EA077DA3D63FA0FCE768A5
Echo A7F6CFFF9978AB1DD68D008E04D569A2CECF710FF537D70F02A8D9C5EBF5
Echo 4BBF747A35698E016A871680F8DEFCB87F6E07CE5F8E6F403AFD89FF38EB
Echo 1A9E3991A7011073D98122FD9A9352FFBAA58804D941809E2340FD1D7BF5
Echo 81F1849EB26DD74C39E297D77E45C387132E3F95FF4A3FE1DFBF888F8AFB
Echo F20AE860C3736399F938FEAF5761AD706C1D5F39E5D98EA73963C29A4FDB
Echo 7C500C903E7F2FD9E047F8E3E522D8FD57FE46F545777E53B2BEF0E47187
Echo 39FEA2FBC40641FAE706D62F39B4D0F8B72A1A7E9CECE219B27EA0F2254B
Echo 2EA3A4BF24F0977CE77BB981FD7F0FAB360844FF973F91336C90E2363F52
Echo 83DE0F76BC27E2FD81559F2124EB8188CE9D0F4C5F270AC6F51F0CE3B4FA
Echo 38F8092FB475E80F1C86D0FBC719F0097D998D48FD903DAABF4845C6FB9F
Echo 3BF757AA608DDF5AFCE2A8E2A4E2A0E298E29CE3940FF4971280D93ECEFC
Echo 916DBE50986E7D3D4A7075EC01787044C027D6BF1F783AF6E0CF39A7F701
Echo 58FC9A973102EE0C087F912807E8AF174D03EE3FD711AC5B0E87A32E47E5
Echo AC78BE88FD17CA04CA8D47F3FF7FA6DF73568BC900D5177EDCD57FE2F5ED
Echo 87DF6301F30F7EE9B0B9E9CFF43D6D0D971190E82EFC82D0562D0FAADC5F
Echo 1E5F7036D1F06BD88F9CAFE54CD5FFC93F3F2703FB3F75A5F654EC407BCA
Echo FE8739FDFC9F1B41F51CDD73D617B6E0B0F88FD71BFB0F709F8DFD1F917E
Echo 8DED1849CAF49497BE10A02FF92725CB6FFCA450719CF966370B26F3F680
Echo 3E5EBF771C79D4FE2736E73E4ACAA2002A01B604958E2FBFA1123B4B017B
Echo 9427A073EEEE2675E5947C3967F00A6AE5947C39B772541EEF7B4AD09C74
Echo B9257FCE5555605339254FCE693946AF7DB0BC0C7C567F6BE596FC3877F2
Echo EE5FE596BC39C7E5107CD31797A93972807EBF5B06B6107C384904625F17
Echo 1AE683FE09D6A7BE3D2E88FFE0BD9D77B9D0FFD7B7FEEA872D0F43AFFF61
Echo 160F3EFFE2F2B7A04B2E3F95FD3F3D77EAC9FB34B8423FDA0E663EE6634E
Echo EDBCFF836915FE285AEE1FF4B946EE3ACBF9E9B128FD9548809CFC9C3FB0
Echo 178B64FF0B2BC31AE4EA879A6B83FA5773FAA3FD877E02D25EEF7FB3FEF4
Echo 992A0CD51F6B6CD4EDA6FC503A193F9BE5F2A2BB27D381989B39FC2F95DA
Echo F2ECEFDEDC87CFD41EFA93FE88CCADBFB94FA973EBF6720F35ED6BE87786
Echo EF1F565F99D162DF77CF1B2891A33DD773ACB1F0FFFA442EC0F61F7E35CB
Echo 1A32C3FF79AA55E7EE5A5F33995455629FEFE2FE80623BFCA1A3781F29D1
Echo 9A8E2F000838EE3CFEA427CF87DF2DCDB02DF4CC9B61FF4A3EF9C45F39B9
Echo 4BA779E74FF7FFB820C41E78EC7F22ACA9E91FE3B806B3BFE6FF26C959D3
Echo 1303F30C68AB0F04D2FD404871FE815992866AFC2FB9AEF8A4DCBFFE08A8
Echo FDFF9065F4FD8BE3E0FE413FE277DF5995E78CD8C3E63F21BEFF976942FE
Echo 933F8638E77F6A22BB29A6FF94ACDA92DF1A59C82F006F3863FB13FE55FC
Echo A0FE77778BA7F17FE04786E0E748F88DAF0EBF37453B00259F7123E11E85
Echo 2325EEFBBDFDAF472954BFEDE11EC3819DFF07027F71E2E1EF4F9C551C77
Echo 1CB6BF9E2681FEE8EF2B8E1B8E5C7F0EA98E29FC0BFD85FA2FCFC204A744
Echo 24C30F11FE3CF05851552CF59A1591E28F4AB62AAA7EE551A7BE0552B722
Echo AA85FFAF5D6CD9187F2BD9DF35D8C095EBAD5A1581CB4EB162ECD7AA48FF
Echo D56BCD720569A369F9B451B07CDAAC0FBE59DFE826A89CBFA925DB2A5F94
Echo 6AAB17D7F1FA433D33E30703AAE6A8016DF85CD23F97D426E4825F096A4D
Echo 803E3FFAC240AF048114EC7FB05FBBB5F8E1EF416506AF1CF476D02E4181
Echo 0205327F505E9B30AD2016015D07893AFBF87FF4EDB31F15FC05F3B98570
Echo E0E873DD8BF1EFFE7B0713BB7370DC8A3FB0601B7FB0DF239F2E5FCB97FF
Echo 9DF1117D7BE5EABC77FC606B97E5A7FD4F81635FBC77709E5F3B17FFE5F7
Echo E2168C221E76F191F969FD5CBE5A7EF27A60BB3ABE61BA20FFAEDE1B98D2
Echo ED43F77FA1556E967F3B95F7F57E05DDBD7F2C3DA4E9D2A97D2E615FB759
Echo 7DDDBEDF6FC70A2BF93FD9809970D43F780BA5E997744592FCF0541F98E0
Echo 88176C17ECEBAFC6C7469F3C96451CE362887D9FFE10FDDB7547F4DFCF6E
Echo 9574C5C4B8997CB5F498FF8F2A8ACFFAE571E7D9BD172F9CCFD3DF4BB7F5
Echo FFE84FF6995F55E6D1F1ADD71F672761FA307D4D3EFDAFFE25778BD6C9C7
Echo 7B6FE9C37EF93835B5073B91FD5BF9377C1DE6F9F233FB172C8EBBC722C2
Echo 7EE47AEDF5C1847A7FB42F58B2FEEE7EBDFC8E89BF158BAD66DE56BCD37A
Echo 769A8D75AB60BE54E0D301D5EFD74DCBBE3EDA12248D2FFD3FB990CABFA6
Echo 61FEECCAFCC66E2D6F92378C0442DE1F6FB637D1AB68BC7B90E779794EE6
Echo A0794E9B73CEB3C4432A0466C1DE26B84CC92D62E828F9C740F22341639A
Echo E1DED475FC5420E95E8E0A80F0F8073378581B1E0F1BD00D3800943C4B80
Echo 6EB04401F8F9A1CEF3F3743C9B4FE673393BCA05C7932F048017CFEB372E
Echo 90E5208EA9E36D718F23198EBF03E01D838EC2AFC977B1606C77B2BD6CA5
Echo D1B2A6699380440A1096A340C54DC5A0E2A0A2A7E2101F679CF9A7FED97F
Echo 729F9BA7E6A8FB7759EBAEB3D4ABD49BD4F7D211AEE568B2E669F3927465
Echo E94BD3CCDCCCAD3ED7AA02568DAE1A6035C86AA1D506A5C03B817F4F13A3
Echo 1B9A40F73E1DF957CE9973E7DC3A77CE1D718F7DEDE251F1A67852BCA81E
Echo 54EF29CE12D2D7C8EFC15F2F80EB5878673CB35E598F2C3716138B75C712
Echo D314D35B0C634C6B4CD14E795D93A7E3ACAD72E9ABA42FF83E471FB47D6A
Echo BC3CE6C77A950960CF9027F010A813CC09F505B1EAF235C0557709D39E69
Echo DFB5FBDA01ED81764169862A3C097A53F1AFF2291E93874C5EF179963CDD
Echo F205E6E8EA10F573F5B87A5CBDAD1E44EFC92BC82AC7AAC7AAC62AC6AAC9
Echo 2A9D999F5FA05FA25FE75FD22FB52F56F75B3344FB4CB0D9E019CED8EC58
Echo CE3043309DB09D309EB09E9588F79A77127713F713BB1D7B8AF28E11090A
Echo 7C78A03799B3F1C00093A8678A678B678C678D678E679066911BF18BA645
Echo D4A2EAB1F5F87A8CBD7158F89A8CCDCE666D33B819DD8C6E4633E3D191F1
Echo B1F2D1F211F251F271EFB1FAB1BD285F2432E731C8587FB1FA63EDC5D215
Echo 6B772CB858715CFB5E0C1E59814A103C859D7C43BE43BE4E3E215F275F90
Echo 0F5F2B4F27A553A773D279D089A7B3D55913DEFB247D90BEC79FE38F71B7
)>>"%bin%.he"
(
Echo B84BDC21EE5EF7AEF1D6786BBC351E1A6F8DA7C64BE3A199D434E5B4E534
Echo E6B4E634E782E763D0D3C3D2BBA597420F27BD757A4C7A30F5783BE2B28B
Echo CC8B992D3E30D2C93867A444344F4A725095890A13500D8F624838DCBE6E
Echo 6FB73BDB21ED9276CABBE5FD722CBA569A80C9D9EA05384B04C849C3D086
Echo 4E1A87347669F4D3F00B53C73B72E2CFAC5736239B8DCDC2E660F3AF79AD
Echo BCD079D0ABCF2BCFABCE2BCEABCD2B7A2B655764556355625561555F555E
Echo 55A3559B80664FD093A8A7B3A7C333856716CFF0407DBF6F23EFD2FA9214
Echo 4A8B41EB069606240DD61C1C0D50189A67638A5DEFA100F64E7903E7016E
Echo C037601B10DD6FE6A8BCBA7BAEFA5CFDB9C5722BD097A0174EA576604582
Echo A10F96150C5630E9C18585929CBD2F429174D49E31D3497388660534D6D2
Echo A84CE3988D3A8D123597E09B73D9FEF3297C6F2670BA416A4DB476D08267
Echo EDB376593BAC5DC18EF5BE7DE7DF49774E9DD213FA7CBE99EFE53BEC4EB9
Echo 904014204377E38FDF225D7AB945E9CBD2D7A55C3176CD42F23AAC1352EA
Echo 10E404430A0AB1B40831F8EC9D7B77DE1F77C83DB297EC277BCADEB277EE
Echo BD52529A610F43DE0D6586C20CBB1B2B0DBE0C6E1B85E9875D895D8B5D8D
Echo 5D8F5D915D935D955D315DAA1E5C4DD49BE49BEC9BFC9BC99A1938BC39E9
Echo 9A3938E97809791979F27572F292F2D2F2D9FD1276ECF166449A9569668A
Echo D9D9CD869AEC6E19DE67AAC83046C6F8B2CC81648F9B8930A3A3997C6768
Echo 27679BECEAB181B04DBD06B9360D36513DA6F651FBA87DD33E699FB4AFDA
Echo B7ED53F621FB8E528921F38A6DC5B7A25C22A2D1AE8857D4ABF655FF2A82
Echo 15A28A13BAF03D7B4FD6F3D673DE33F6EC7A567BBE3D239E8E1FF182BF66
Echo 09D9EEB6FBED9EBBABEE6C7BDBFEB6F6EEC03AC4BACABACEBAD2BAD6BADA
Echo BADFBADEF44A9437D175C29D68ADA09A1D6828A7A52FA395BC4ADFE5EF32
Echo 7839BC245E16AF8D5729F1EC4C7E76433BA31DD28E6947B5A3DA11EDA875
Echo 649451DEFDEF7C773D3B9EDDCEDDE14EE7CEF097F34B7A02DEFB1E7B0FBC
Echo 87DD43EEA1F7907B283D841EBA6D352E6217B78B5DC5AFA2D891EC68764C
Echo BBAE5DDB2ECA167A6DBC7BDD3DEEDE77AFB847BB87DD93EEC5F6E0E3D1EB
Echo 38759B7ACD97B9C05CEE3260B9925A9A37069435C820012C7C8DC2C00440
Echo 2647711F94F0891B5FAFD8BC42AC8A850A157855DCF322AD87AEB3AE33AF
Echo B3AF33B0B3B1B3B133B2B3B333D633E1A4F0BBF89DFC2E7D07BEFBDFF9EF
Echo 7A77BBDDF34EF7B9F6E6ADF74E7D27BF93E049F02478523C399E2C4F1E27
Echo 13938A8E8046AEA357312C38962CCBA265D5326C19B78C5C462E639871E6
Echo 20F0EEEB2ED65DC03BBF3BBFBBBE3BBEBBBD3BBDBBC73BC92AE43C725E38
Echo 0F9CE7CE6BE731F31679893CC4DEE1CF7093306F6D5F7FD8DFF677FD3D7F
Echo 97DF6777DABDF6B7FD6F7FDCDFF777FC3D9784774D77517759BBA8BAB274
Echo 29EE5AE8E2D2E5A40B74BF6E987FD7D3B44FB4AE6887D767B4636A7FB4D2
Echo 691C29D654BC290D6613AEC2D5C3B5C335108312D7530C5B5C635CE75B53
Echo 796C3559DEB3BD667CCDFA9CF93F03E0E08040FDBEB5B5D5BBB6B702B8DA
Echo E20BE4689B5D80003F21C2D575DD75E975F175F9750176097611761B7660
Echo FF6F8C147B1397B1F0C300C3A50A03220C185C4930EE78B5F8A578957885
Echo 78757855784578357825780578F577E577D577E775D366400031A714BA17
Echo 8F51429224275921599D6494A43CC92B497A927C927E9280925B92032571
Echo 25D7906CC7B663DB71ED5876BC3BE68ECF47DEFE6FA3BF1D871D138EC647
Echo E4A37281AEDF682F34079AF3CC75E636F39AF9CC7C653E32DF99AFCC47E6
Echo 93F345F9207C8E78B93D6BE7BABD6EB0DBECF6BB7D6E37DBD1F6B5BDED87
Echo BBE56EACDB7B494A3ED5557F26FD11FC23FED5FE68FB1BFAA3F327A69F8D
Echo 1FCF7EEEBC799A37ED376D378D37AD37CD38ED380D0B3FD384D1864B6BF6
Echo 30ED71DA03B5876C8FDA1EB83D787B01F723EE87DC8FD569426943694469
Echo 456946694769480549A529A52DA531A6354FD28FD3C7EAE3F511FBA8FDDC
Echo FE647CD87FC86EF7EEFF31FF967FC9BFE39FF15FE26FF827FC03FEF9FE7A
Echo FFBBFFDD7FD83FC416F0C1F8E07B303DF81EEC0FEE077583B841DB20ED30
Echo F6F87A6C3D3A1E6C0BB5FBD97DECBE769FBA0FDDF7EE6BF7ADFB547DA8BE
Echo D35FE98F7437BA5ADC13AC05BE00DF7FEFBF77DF3BEF5DF78E7BB7BDD3DE
Echo E5EFF07776BBBA1DDDADF8FBBF312031CD32ED320D322D324D326D328D0B
Echo BFD32CD22E511A7CFDF502E6ABE0EBC2D79C2F9DAF9D2F9EAF9F2FA02FA1
Echo 2FA22F872F81948296839684969C9643CB434B4ECBA7E5D3B26AF9B5045A
Echo 0A2D899645CBA3E56F726E49B7B45BDEADF3567B2BBE95DF4A70A5B8125C
Echo 19AE1C57162B0F95884AC5E98C8167C0B2E0D8306CF835F41A720DB50658
Echo 03AB81D5406A2035501A080D740632B2EAF1F429E7A9D129D1A9D029D0A9
Echo CF29CFA9CE29CEA9CD29CDA9CC29CCA9CB29CBA9CACBD997E517E697E617
Echo E7BFE75BCE5768C1E85FA65FA85FAA5FAC5FAD5FAFF7B1F6C678D393E293
Echo 7641764DD803EA9BAE0EAC6EAA6FA21D4CD034FE7DEE6AEE7AEE8AEF9248
Echo F217769776D7762E465D8D19F69C8328BF2CCF2ECF30CF34CF36CF38CF3A
Echo CF3ECF40CF42CF44CFCECFA467A567A767A867A967A3679295938C968C97
Echo 8C638C34187E67A4313161A38D313C289E88C9A3C37711EE033F4D9BCEEE
Echo 25F83E6D3A1BFE07D31D50FD567560EAC1B003CB0ED07E9B224FD4A3AF57
Echo F2579C575C561C56DCCF91B0DF304B2F0B2FCB2FAB2F6B2E2B2EEB22AB5C
Echo 165CD65B565BD65A565AD65A56591659965816589664162120E19FE75FF0
Echo 0FF36FF577EBAFFD1FD767C7F7A7F76FF59FEADFDD3FD4FE8AFF9DA1FC77
Echo D5D2CE73455F553CEDDD012805412802D89EA0016BC6349C1F0038B9CE9E
Echo EB3C73F606D107F3B26999691969996AD96A196A996BD96B196B996CD96C
Echo 196C996DD96D596D996ED96E597999B7ECB78CB7ACB8CC9D0CEE94B621DB
Echo D06D38368C1BBA0D5986A9C3D3616970B418DAF46C7236331B970DCA8664
Echo 43B1A1D8F06CD836541B220D0D8683C3C0A15FEAB32538F8F8E140888348
Echo 84A03821E307C71C207290E5907996FE583AEFA153D129E9947A4A9E52A7
Echo 9C535629AF4AEA6576A522E522923BB291D29112925292E58BF43DA4B4A3
Echo BC46198352774A3CE58D123025CF8B3AEEA3469A8DA4C64D8D9E1A4435BC
Echo 6BA86AA8D7C8D7F8D791D531B071B091B098B39BDE4D6F51B757B7EBD5EB
Echo 36D483D86D650768B74D1160BB6C8BD35009A984DC42F6217F904148A2A4
Echo 511229A914640A3A85A1425321AA9055C82BE415320AB987ECBCA0FCC282
Echo 6609611C90D003E245BAF12F00711591BE95AE98AE761A86BA90BA9A6ADA
Echo EA01EB6BAD6BAE6BAF06B0AEC5ACC97E671FFF8F8147C2A3E111F1A8F864
Echo FC3E7E233F931FCA8FE5C7F3E3F951FCC87EF43F821F458FA447D323EA4C
Echo F8C628287952E8A41094822D85620AD314642AC7550FAC1E593DB47A6CF5
Echo E0EBD1D7C3B0C7628FC61E903D287BC3FFB44E6A8F7742ED2CA622E2455C
Echo 45D48BE48BF48B048CD98A2918C4192C8C348C3C8CF28C7D464023A191D1
Echo 48686434F21A998F5C25610AB205D38267C1B2E05830ACF855EC2A6A15B1
Echo 0A5605AA825441AAA054102AE815640A26058F8245C1A16050F0A7D85387
Echo 2713FA01F57EFA3DFD9D7E43BF43BF423F4EBFA01FA6DFCBEF965F3F3F3E
Echo BF3EBF3D3F2B3F787E777E507E2BFC77F2E1E67F452198E31CB9BAE682BB
Echo 4B87CBD15C55732EC5AEF07431E3C23A970747341D498E961CD639DE38BB
Echo EEB2F6203632DA83DA8670C7ED9705970994112E4B2E332E3B2E4B2E532E
Echo 5B2E6B2E7343C39F66620C201E8716068529E0C806013511289E34DD3B77
Echo 3FE4BAE0B2DCB2D8B2D4B257E6579656165696555655D6545654D6535653
Echo D6525652D6515651D6505650D65A96C94FCAAFCBAFCCAFCDAFFEAFEB4774
Echo CB724D82FD92FDA2FDB2FDC2FDD2FDDAFDEAFDFAFD0AFE1AFE95F865FC85
Echo FC64EFC2C1C2C085AC857E857C85790A550AEF0AED159E2A2C594828A4AE
Echo 70A7904C4278423CA18D3009A16984DF091A848C11BC24AC249C2494247C
Echo 24E822A44932E32EB32AB326B322B31EB31AB316B312B30EB30AB308B3F8
Echo B3975997C597A597859765284FB3CAB2ACB1ACB0ACB3FE13DE92F6697BC4
)>>"%bin%.he"
(
Echo 3DEA9E774FBD27DF93F0C9F86471727C323E699F444F2A279993CE49E864
Echo F452FA947EA79FD527EB93F6C9FB247D5238B938C938D939E939093F2956
Echo 5ABB4FC326C3E5F304724E6A8E628E5A8E528E4A8E428E328E2A8E958845
Echo 1C351C251C151C051CF51BE51BD51BC51BB51BA51B951B851B751B651B55
Echo 1B451B351B251B151B051BF51AE51AC51AB51AA51A041594D903541A7E85
Echo 820A09141A1447285451C8A4D0A4384AA196423085C0150AF9FE3874CF4D
Echo BF6F0DD4BFD4A8D328D3A8D228D2A8F328689468946854671467D467945D
Echo 7E714CF298F218F258F3D8F318F398FAD87A0C7A2C7D4C3E261E9B1EA31E
Echo B31EBB1EC318CB3DA631B67B8C578C8E31206349C6F68A8C32586558F7B1
Echo CB99F51931798FEC880C7C6248164B4ACCE1635B621813C69A89655ACCDF
Echo 31C831C9B1CAB1CB31CC31CC31CDB1CEB1CF31CF31D0B1D1B1F331E998E9
Echo 18E998EAD8EA58EBD8EB18EB98ECD8EC58ED98ED18ED58EED8EE18EE98EF
Echo D83C3FF61B163C263C463C2C31CC78FF7857A7CF294C5B4BCC75DE6D6E65
Echo 6E5D6E556E4D6E416E396E316E296E216E196E116E096E016EF96DF16DE9
Echo 6DDD6DD56D426C92DB82DB72DB62DB52DB42DB32DB22DB12DBFADAEADADA
Echo DACADABADAAADA9ADA8ADA7ADA6ADA5ADA4ADA32DA22DA12DA02DAF2D9E2
Echo D975D8CBB0566116CE2DC15A816BB1D2FAEB1FA2CAF693F693F653FA137E
Echo 9FA7EB27EBA7EA27EAD3F4D3F449FA49FA14FD14FD80FE093AE9F9C9F9A9
Echo F989F969F949F929F909F9E9F8C9F8A0F84F894FC44FC34FC24FC14FC04F
Echo BF4FBE4FBD4FBC07BB9F9E9F749F729F709F6E9F6C9F6A9F689F669F640D
Echo 627D827D7A7D727D6A7D627D5A7D527D4A7D427C3A677AFBF01E33D34EA7
Echo 88B62B45E58CB8BB72548E856B54CE9573E21ECA4172919CA4EEA5DC2447
Echo A9131789248DB6FB2312479660A3FD00660E669DFB00E6147B824C1B64A3
Echo 29B3298C24B292C94C213B2859A564C3936C25599EB23D647CC9FC92FD50
Echo C6A62CA0EC4ED942199CB29DB287323C653E653F65416542654465456547
Echo 6549654A654C654D654F655065526553655565576558655A655B655D655E
Echo 6560656165636565656665686569656B656C656E656F65716573651065EA
Echo CAECCAF0CAF2CAF6CAF8CAFCCA00CB03CB83F8A31B240E16BF8D5FC82FE5
Echo 97F34BF925FCB27FF95F422FA397D2CBE925F5B2FA79FDC47E6ABF2A5E2E
Echo 5EB95FBB2E01ED2F8905B6C0A55CCA7E69B8FCEDF2C9256D97542E86BFC5
Echo 5F6C2EC4BCD2B998E8303A840D84D182D909463A5815B0B7832BDB2C4FD8
Echo 1EB03E617EC100096B08BB1326108627AC693F4FBC4F5850985018519851
Echo 18515852D852585398531854985418545855D85558569856185798571857
Echo 5858D85858599859185A985A185A585BD85B585CD85C184498FA305D675E
Echo 985E185E985FD85F5860D8601861986118619862D8625863D86318649864
Echo 18649865D8655866D8661867986718675868D8685879D834CC34AC35EC35
Echo 0C354C358C3BCC43A32AB41563E534C909F7FB4E20383871C21241102718
Echo 4E4238417013C00D7E9BF06FD0DD04CF837413C80D809BC46D09DB06B54D
Echo D036986C42B0415E13700DD09A046B83D526541AA43481D3E0A509481338
Echo 0F184D4234416813A00C3E99F067D0CD04348364268119E03209CB06954C
Echo 503298644290411E13700CD198803189C5068A4C24304061E28581081318
Echo 0C2098446002C025FE17F82FD1BD807A89E405C04BE22E815D127508E82E
Echo 81B9607109C005784BC22D415B126C0BD696505A90B304CC829425411660
Echo 2C09B105614A8095F857E0AE44B60268259115002B89AB05564A542AA054
Echo 625181A012780AC2294153124C0A9694505290A3048C8214254114602809
Echo A10541490027F84FC23C4176127108402712860872215138010C124210C1
Echo 4D22022CD00012E20F013F47F43DC0F488910781158F5077004811081401
Echo EC9C40504711263D289E64D8ACA8498226002304624107001187F46502C0
Echo 24480D3C600B498507702306141AC9948001844FA20700DF497907C02091
Echo 66189060A47409D09D024B245524A02FD2920410492448048F45728DC0DC
Echo 496204B048C17693140EB44ECA3DC09D4475707592D441E949A683D29348
Echo 078A1E884E043D009DD273817349CD07CC272D1C289C947180C6C1C5494A
Echo 04204E69384038A4E003E0937E0D7C37E83789F3606ED2B981B849DD06D8
Echo 26541B409BC16C49B206B126C11ABC9AE46BD06A12AAC1A506A026741A60
Echo 9A5269016924E783D10D444D0A330033E9CEC0CEA43603D20CC84C0933E0
Echo 3224CB83CA93280C2632903229C700C7A41A031893580C4931203124C483
Echo C3930C0C0A4C223018C040C0A4FE02FC92EA0BE04B602F24BD82BC92F00B
Echo EE4BB22EA888807349C905C4250417F096815B496D056C25AD16A85A9059
Echo 1266C1654991058C25201652580158495F055E2575157056B05692584157
Echo 49580554154095D254815449510550143C94E453D052124AC12505202574
Echo 1460944151494405432509140493044FF03D813C49ED0438244027498604
Echo 39482A4E400601089274132090055A2089FE00F891A00F487C07F68FA456
Echo 204905001E91EE1448D901A020914E09D495808020D3F7566F096A44A20D
Echo 6040200774DCFF647A1E13B3A9266384DAAF547114CF1814F59B2CAB3CB7
Echo 3C11DB68DF7D4615B1FBA62342CF56CF5ACF5CCF60CF64CF66CF6ACF6ECF
Echo 70CF74CF76CF78CF7CCF80CF82CE869F259F159F1D9F259F299F319F399F
Echo 3DCFA067D167D267D367D467D567D767D867D9CE149C2D386371D6E3CCC8
Echo D95EB34DCEAB9CEB3E7639596CC3FAEF33F0B3683396CC996DCF94CCC266
Echo B698333267F6CC836E3204A6314DA31086C3648C3ACA285206C033C6CA19
Echo 7967EC9FD18086681923D00D411A386F101FE7E3D03D4FF9C11A3F35826A
Echo 08D420A86152E3A5464C8D9C1A4035886A31D5C6BDEEF58AB7D5D8ABD158
Echo C3B106630DCA1A9C35406BA1D683AD465B8DB71A7034E4D740AE415EC3BC
Echo 067B8DFA1AF835006C21D863B046610DC31B8836146C2CD868B2F16403CA
Echo 86950D2E1B6036D06CC1D9A3B3C6678DD01BA21BCE364A6D98DA40B5A16B
Echo 63D746B00D641BCC36A86D71DB03B7866EC6F30DDE1BBE377E6E04DC18B8
Echo 4171A3E4C6CA0D961B3437786E01DD23BA867486F4C6F40CEABCAFBDCFEF
Echo CC1DA4E9284E87A3380EBB77A4D571AC0EA177C7DE1D7D77F8D6F1B40EB8
Echo 7943F007CE1E843C72F330E7A1CF639F073F0F821E083D207A51F4C3E807
Echo D28FA41E4B3D987A38F578EA11D443AAC7568F39FB9BC7AF36608F39FBD9
Echo A7BCCC80D9D43EB97A730FE81ED43DB07B81F723EFC7DE0FBE1E7E3EFE7C
Echo 00F810F031E1A3C487890F141F303E687CF1F803F287E48FC91F943E2C7C
Echo 5CF9C8F3A1E783CF47A08F421F8C3E387F287D61FA03F547EA0FD51FAC3E
Echo 5A7DBCFB80F621ED63DB07B70F721FE83ED87DC1FBA3F7C7EF0FE01FC23C
Echo 86FC48F851F2C3E407CB8F981F343F787E01FD23FA23FA43FAC7F4C7F48F
Echo EA1FD61FD43FB07868FBA1C663DC0F701DC3F18FC73C22F290CA632C0F74
Echo 3F71798ED871C8EF87EB0F07783968B523A11C8FDB6DB57704E8FB3237E4
Echo 7073845C21979319323AC9217393DC32B7E478B99EE793FD24A0CC283965
Echo 2EC90973438E282B4A46995172CADC9243E2928E9E96AA96A896A696A40A
Echo A25A825A7A5A725A6A5A625A5A29506929680968E968C968A96889A160A0
Echo 25A0A59F259FA59E259EA576021D96E92C322CCA59545880B0259C4B8396
Echo 04966E2A05ABD40001FD95F22BD45789AFD25E01BD2AE5AAB4BC927725A5
Echo 4A802A253B2A15AE7453A9FB2512C14BA44B364B354A34288DA87E5D49A2
Echo 12784A098724320DC0C110423C2716468428E0C24610350891A011009E27
Echo 0E4E7C83F0CC08404623622501EEC42C89A8248092119392784842208978
Echo 248423245C9D6823C18B046C07A148423B447609EC09EA07D74E589DA83D
Echo 413A314362F3A9E895E895E755CAFD9B81995797579557935791578F578E
Echo 578C578A5706F71936135EC6F9BA172F30EF6AEE2AEEEAE2AADC15DC95DB
Echo 15DB95DA55DAD5D955D9D5D855D8D5D755D7D5D755D615D695D515D595D4
Echo 15D495D315D395D215D2D5D155D1D5D055D0D5CF55CFD5CE55C3D586AB0A
Echo 5770AE09AE0A5C8AB5D5DFABBEF77CC72DF0AC4AAD65B7D56956A65F9556
)>>"%bin%.he"
(
Echo F3681584D512AD95B32A4C5731578951859A4A21AA81577D57CA50AA99AA
Echo 62545DA9B24B4548D58FAA1C5535AA6254DAAED2AEC2AEBAAEB2AEA2AE9A
Echo AE92AE8AAE82AE72AE62AE5AAE4AAE3AAE2AAE22AE12AE02AEF2ADEAADDA
Echo ADD2ADC2ADB2ADA2AD92AD8AAD7AAD6AAD5AAD4AAD3AAD2AAD0CAA7BD936
Echo 49AD929A255A776830A3C58326EF341D3481A7BEA7A3258D56379AE169E2
Echo 6963685A43B44CA1391DED0808C880119A21350221971055FD4191480A21
Echo 770A517AC8EC21C287881F227F850040A437910C22C1898410484E228689
Echo 1C13D927C24FC4A0C8421186221045318A72142429885291A5224D459C8A
Echo 3C15892A225564AB485711B2226845D98AD215C42B085891B0226245C88B
Echo 9416312D825A24B6886D11DC22C045898B3217082211BA227645EE8BE017
Echo D12FB25F84BF88809104230C46218C6218E430086211C5238B461A8C3819
Echo 7932126444CAC896912E236446D18CB219A433886791CF23A14644888C18
Echo F2C4106486470C8178F0C8D0104882436A1B62E191B220443C441A13C11E
Echo 242242095D940CCD649B09901209914B4C29A914C9049525A995DCAB44E4
Echo 25B297095F257D98FC5602B412B999443093C14C0833296792C3443B937A
Echo 26F84CF99902344468C9D013A226464D8E9A20345169B2D384A7495093A2
Echo 264C4DA19A5235E46A09D693AC265A4DB89A7436F16C02D824B2896513CC
Echo 269C4D499BA236646D49DB13B7266F4DE29BC83199DD04BB497713F226E8
Echo 4DD99BC237C46FC9DF13C027824E069C1038317172E204C5498C931A273C
Echo 4E819C1239447209E593CA27964E309C6439D173C2E7A4CF89A193AB26F2
Echo 36EF822C2882F22DAF3C8A9BA0C4CAFF9E1EE0455004E5501EE53D9F031A
Echo C4FFF76F03182881F22D6F3A8567CE27A44F484E449E889D80390173E2E6
Echo 84CC8996132B27DAEC6B9EDC49DCFC73CE06FEC675C679CA7D38D0B8D038
Echo D1B8D19CF31C695C699C693BAD438D4B8D538D5B8D638DAD95AE71AF71B0
Echo 71B171B271B672366E368E36AE36CE37EE560EC6E50AE99A47A25EA57907
Echo AA569A4AF3699E174A27CD7941A5A4699EF519BF078434CDAB7F1F79248E
Echo E62013D9273C8D90D1687EFFB854341E6AE52FBC8911D1683ECD7B790EA6
Echo A1683EF95B2F21213484249A878D0C58FECD2379022FA00134FED4F357FC
Echo CC9F79336FCBE957FECCC371F6729A721AE47DE728E834F4347A1A3D2D9D
Echo 269D369D469D569D769D869196224D46DA8D34B9687BA416495E92B2DD12
Echo 50F2E051BB591E3568C7A466B74744328CFF1191153F30C486EDF11ED840
Echo 5CB310ABF884D0FB42C97527D0A0A04111EBF650543C52B1AAF250B5AACB
Echo 63962A2C22C57FB5526B112AFEC8854217BE2E3ADD0BF217E16EDF819910
Echo 062F8C4AB783C40C1819796E0F94915C06C78C46B703CE463EDB8379A269
Echo C47E3D492241EE6E14BBC13B3A291ECCC2600A21BE227C2B944961A01501
Echo BEE27B2B8C58312E8B742F5159C5642C5EB188C7E21A0B602C62B10BC517
Echo DA2FB05E5CBDB07A41FA62FA42FA22F402E705CC0B9617242F385E61BC45
Echo 628BE117C22E805DF8BBE87CB177F1ED22DBC5B40B6417C42E785DD1BA82
Echo 7585EA0BD417A72E4A5D90BA187411E702CE859B0B32175C2EB05C41B942
Echo 7245E48BC7178E2E185C28B8487071E1A2C105800BFE16F42DD85BA1B702
Echo 6FC5DD8BBA2D105BCCB6886DF1DBC2B505690BCE16982D205B21B6226CC5
Echo D78BAE165C2DB45A60B5B86A51D482A8854F0B9A162C2D505A81B4E2687D
Echo D10AE90BA0163E2C7A58EC6171858510163158E2668BC053855383538153
Echo 7F537D537B537953775375A610A6E4A6E0A6DCA6D8A6D4A6D0A6CCA6C8A6
Echo C4A6C0A6BCA6B8A6B4A6B0A6ACA6A8A6A4A6A0A69CA698A694A690A68CA6
Echo 88A684A680A67CA6784C1D983233553085604AAC54FE52F5A5DA4B959794
Echo 2AA9BBA4502E5552AA49A95AEE6A545242498971DF0CA55A50EA86281B43
Echo 250345EFA866288AA17589CA121425512FA222423D1DE511C5226A76947A
Echo 543A8A3ACA3A8A3A6A3A4A3A2A390AE1DEE516A47B274A0FDC1FDC3D707F
Echo 6F3B9CA17B6BD307EE8F0D3FB8BE356AE0FBD49B81EE4B2D86B807B31733
Echo 8A334A320A32CA328A324A310A31CA318A314A300A30CA308A304A2F0A2F
Echo CA2F8A2F4A2E0A2ECA2E8A2E6A2D2A2DEA2DAA2D6A2C2A2CEA1FAA9766AE
Echo 5FBCC4F802F74DB0EB20B0E5FF89811527D7F5E0D8496493C9FF9475E906
Echo 9B9D78D707685CD2C9A5134E27A44E519DC23AA475C9EB93D827B24E689D
Echo D83BB97792EE44DEC9BE938027084F199E243189F193E327C94F949E303C
Echo 717DF27D027A12F444F4C9EAC9D793D427B227514CB23D096312EE98B864
Echo F292094C264299896592EE96C0B344BC27E44809F89F20B159C92D93F024
Echo E266D23809C9936A74541B717F662C44CD996AABAB5A516AA8ABA555C35E
Echo 4DBD5A7CB5FC6AFDD5C6AA2DB0ED66DA6035C26B85D60CD674D676D67AD6
Echo 7CD680D682D686D68AD68CD690D692D696D69AD69CD6A0D6A4D6A6D6AAD6
Echo ACD6B0D6B4D6B6D6BAD6BCD6C0D6C4D6C6D6CAD6CCD6D0D6D4D6D6EB9E75
Echo 4D3AA69DD22E6977B4335A11AD84D641EB9F75CFBA679DB38E59B7ACD3AC
Echo 33AC2BD6E1D60DEB6EEA02D6B1D501D5F9D5F5D5EDD5E9AB5BABC3AABB57
Echo 875467BEEE2FF93BF3B399D1AC1BD54EA88EAEA6A7343963C278531693BA
Echo 99C966A69A3321C344EFA619A6343353CC4D304DDD9A2C3251D2F4A44947
Echo 135CA6359A6234BF682CBAF0DE75B1E1BDF45A749374937A53B909B9E9B9
Echo C9B989B969B929B809A2C97153701370936F536FD36F936E136ED36E936D
Echo 536DD36D93EB3E7B8611CE4DAC4DAB4DA94DA84DA64DA526E7A6D1A6D026
Echo D026CFA6CEA6CDA6CC26CC26CBA6CAA6C926C926C8A6C7A6C626C626C5A6
Echo C4A6C326C326C2A6C1A6C026C026BF26BEA6BDA6BC26BC26BBA6BA4D884D
Echo 734D714D704D6E4D6D4D6B4D6A4D684D674D654D644D624D614D5F4D5E4C
Echo 5C25B4EF9F1C20A03FE1FC07F50FC73D6879385B414885383C4177854B3B
Echo 08153874C25C1D4126812B48106CE2D584D1C46E047103CEF7FD9E071200
Echo BA2107E232C16118A8C4E36E81283C7037865335C84A7038048568BA0074
Echo 11E832D185A34B4717902E245D51BAC274A5E98BD397A72E505DA2BA4875
Echo 99EA52D5C5ACCB5917B42E6C5DE1BAE275E5EB0BD897B02E625DC6BB9076
Echo 29ED62DA05B54B6B17D82EB45D71BBF27605EE8BDC97B95D10BBD077A9EE
Echo 62DEE5BD0B7B17F82EDC5FEFD5567B25308BE017C22F855E0CBC1C7841F1
Echo 92E245C6CB8E171E2F405E89BC227965F20BE597CA2F965E30BC6479D1F3
Echo B2E785CF4B9F17402F885E19BD717E427AA5F48BE997D32FA85E52BDAC7A
Echo 61F5D2EBC5D8CBB117642FCC5EA1BD627BE5F60BEE97DC2FBA2FCF5E76BD
Echo F07BE9F8F2F11E7029E2FDE24AC4FBC98588F798DB345F71BEF27C05FA05
Echo FA4BF417E917E92FD32FD35FA8BE547DB1FD72FB42F6058A8BB62F595C85
Echo 710BF72D8D7171C7C52097915CCB6B2E93B950E552EE8B2E97025B96D8B1
Echo CCEF8BDF17722C05FC2CB4C98287F8F7BC3FD7F6B866D786D796D7B6D7D6
Echo D7F6D716D826D846D866D886D8A6D8B6D8D6D8F6D816D936D946D966D986
Echo D9A6D9C6D9D6D9F6D916DA36DA46DA56DA76DA96DAB6DAD6DAE6DA06DB26
Echo DB46DB66DB76DB96DB7BDEE36DEB6DFB6D0B6E1B6E966856DC76DC96DCB6
Echo DCD6DCE6DC06DD16DD26DD74DF3AABBAADF1FE4550C27DEE985D363EF741
Echo 2293B43669ADD29BA5B64BD962619B779B78DB101BABD9596F62BB19DB1D
Echo F765AEEDB10A9DA40C4D65484A52524A9D534E4AB1784A5129254F943D53
Echo FA50F92D056E2A195482534AA12A86AF1CD7BBF21325A8CA5015A22A4655
Echo 90AA285459A9D254E5A94A5495AC2A6055D1AAB255A5ABCA5795B02A6255
Echo C8AB985641ADA25B65B74A7195E42A41545257E5AE0A5E15BD2A7C56FCAC
Echo 005809B03261A5C4CA8A15192B71EF446699AC5259C5B20A6615CD2B9C56
Echo 3AAD7C5A09B4326985D34AA995562BB05671AD025B45B6CA6C95DA2BB756
Echo 72ADE85BD9B7D270E5E10AC4158A2B185741AEA25C85B94A7395E715E895
Echo E82BD257A6AE505DB1BB727605ED8A16957057C5A59547542052914A652C
Echo 95B9544A4C506677C5F0CA41149444A6D816E588574AA3289991F209373F
Echo BA3CB8667337E2DD4CB8D5D4AD7737F06E5BDDA6778DEF5BDFB7BFDE58BC
)>>"%bin%.he"
(
Echo 05BCDD781BF346F096E1CDCFDBCF1BCF5BD0DBD05BD1DBD11BD29BD21BD2
Echo 9BD3DBD35BD4DBD45BD59BD51BD59BD6DBD65BD7DBD75BD89BD81BD99BD9
Echo 1BD95BDADBDA5BDB9BDB1BDC9BD61B55BC2A4355A6AB8C5899B2326865D9
Echo CAC395A62B8C5799AF326065C2CB8896192C4359A6B38C6899D232A86559
Echo CBD396C62DCC5B19B8327165E4C8CC2E835D86BB4C7719F032E465D1CBB3
Echo 97862F4C5F19BF337F6600CC04981130336186C34C87191033246651CCB3
Echo 9886314C6319C7338F6620CC44999132336586CB4C989932336866D9CCC3
Echo 99A6338C6799CF33A06642CD889E199A71344369A6D38CA8995233A86659
Echo CDC39AA6358C6B99D733B06662CDC89B9936436DA6DB8CB8997233E8663C
Echo CFD9CDC39BA6378C6F99DF33C06782CE089C192243E24CC6998E33206749
Echo CEA39C66390C7399E633CE679ECF40CE409E899D893A237A667566EA0CD6
Echo 99AE33A8676067C9CEA39D8C2299ED64169D6123C35C4C7164E691194864
Echo 228B9193CC503253C98C2599EE632E1803C89866C6670CCE7883F9E099A1
Echo 3118848D496C4C4661333761C27866F58C328DC9600E93F3307B1110770C
Echo 8D66D40DCD9B9A3536A221941AC6D49ABAD19C764D41354DAA3577D5E0AB
Echo 46E435A3D7CD5E357CD7F45FE380CD61354DAB36816C6EB011CE66840D14
Echo 36C9D9C6B08DCE36876C76D9F0B3E967E3F1FE503AE2BDA268C4FB48B5A4
Echo FBEF992512DA34B4716AF3D406A94D531BA836546DB1DA73B5066B4DD61B
Echo AD365B6DB8DA74B5F16CF3D806FD7E36626DC6DB90B6296C63DAE6B40D6A
Echo 9BD636B06D69DBE3B6E66D0DDC9BB836726CE6B7416E43DDA6BB8D789BF2
Echo 36E86DD9DBC3B7A66F8DDF9BBF37806E02DC08B8197043E1A6C38D889B12
Echo 37286E59DCC3B8A6718DE39BC737906E22DC48B9997243E5A6CB8D989B32
Echo 37686ED9DCC3B9A6738DE79BCF06A0DD84BA117C3374E3E986D34DA71B50
Echo 37A46E51DDB3BA86754DEB1BD737AF6E60DDC4BB917633ED86DB4DB71B70
Echo 37E46ED1DD79BEB3BB86774DEF1BDF37BF6F80DE04BC117833C486C59B8C
Echo 371C6F40DE26398DF29BE537CC6F9ADE38BD797D037A03FA26F426C78D64
Echo CC3C1DF498C031A1C6438C86160C29184A308461E8C29008830D86120C14
Echo 180830D05F21BF427D85F817EC2FA45E28BB1076A1EA42D1858408682E90
Echo 5CA1B805700BBD16722DD45A88B5D06921D0429D85320B5416882CD05821
Echo B142610AC015FA2BE457A8AD105AA1B2426185BA0A6415A82A1055A1A942
Echo 5285A20A41147A29E453A8A5104AA1924221853A0A6014505121A2424385
Echo 840A05130227F44FC89E503B211D42D209C810504E4285091110C2416837
Echo 210542A805422C07011FF47D90F141DAC3480FA03C05AD3C48EE20948220
Echo 1480EC27A8D541C8044025124436216A42D184680480067D482FF21EE800
Echo 8816392BF03B7A3B6A3B623B523B4A3B423B323B2A3B1A3B12DC074AC8BD
Echo EF158E759475847564755475347524741474F474E474C474B47494748474
Echo 64745474447424731473F473E473C470B4E1E8CE91C2519C238223374702
Echo 47628D0438C86F51DFA3BD467A8DF237526A84A8512A46E83451DD46A539
Echo 2239B23FAA345823618C44E6F09843C00C41FC1B96CA70A80D86643FD063
Echo 00DE87600C06D939C4FB70CBA12807981C417287C81C1E6B70EE8318076C
Echo 1FA03841FB03F603F507EB0FD50FD31FA61FA41FA23E447C80F9F0F3A1E5
Echo 03C987900F181F283E2171C3F007E10FC01E7E3DF47BE0F7B0EE41DB43B6
Echo 876A0FCC1E903D007BE1F583EB07D60FAB1E523DA07A30F450E881D1C3A0
Echo 073E0F781EE03CB07921F303E687CB0F951E283C487888F1F0E3C1C5438A
Echo 87100F1C1E303C407861F043E007C00E7F1DFA3BF077D0EF90DD01BA8310
Echo 87CC1D903B0077E1ED43DB07B60E6B1DD23BA07630EC50D881B0835F87BC
Echo 0E741DD83AA07501EBC3D507AB0E541DA63A447480E9F0D3A1A503490790
Echo 0E181D283A307441E843D0879F0E3E1C7838ECE1709C830887E01C3038E1
Echo E686C038B0DF007DC3F00DB03743DE1B566EC0A9E1D80D43310D75693048
Echo 43D81CA039C368BAF18806C2330A992360F1025804C24D262812A1011102
Echo 782E1C43F0CC0421260A30295CA5609342780941520548141E517077A18B
Echo 02B60B5014905D01BBC27505EB0BD50BD317A617A417A22E445C80B9F073
Echo C1E502CA85900B1C17282E2151027105E10BC116802DF85BE8BCB0B7F06E
Echo 41DB02B685680BCC16882D005BE1B5426B05D60BAB16522DA05A30B45068
Echo 81D1C2A1053E0B7816E02CB05941B3026685CB0B9616282C4C5990B10063
Echo E1C6428B05120B2016382C505881B0826085C00A8015FC2BF457E0AFA05E
Echo 21BB027505200A982B205701AEC25B05B70A6C15D62BA85640AC7059A1B1
Echo 026185C00A7C15E82AC05561AB425605AC0A5715AA2A505590AA10530130
Echo BE263A8B67C733E499F24C79A63C739EC9CF74673E33A199D166F4297D9C
Echo 9EA7CFD533EB99FA4C3D939E89CCCCCF54666E672E33B9331B331D331F33
Echo 21322566BE664E6656665A655ECB8496192373F74C47A6F099914C4C3259
Echo CBA692FD5BA7CD4CF1339933314EF04499A1739CC1E98CD3A19263211C8E
Echo C938759D53508EB97307CF392AE7E49EA37DCEF83903E81C96E9B4BBBF3D
Echo 46EDC9CDEE7F285276BD4FEDD8F7424562DD1F5483A9B35387677C0E541D
Echo A93A5375A8EA58D5B9AB835647AECE5E1DBE3A847511EB33D6A7AC8E599D
Echo B33A6975D4EBACD669ADE35CE7B94E101DD075A9EB73D707AF4E5E9DBD3A
Echo 7C75FAECFCD801B0136167C30E871D103B287659ECC3D8C7B1CE631DC83B
Echo 927626EC50D9B1B3736627CD8EDFFB9FD5423B887619ED43DAA7B48E691D
Echo D43BA97654EDB0DA69B6F36C07D94EB49D6A3BDC76C1ED93DBF3BC67B70E
Echo 6F1DDF3BBF7780EE08DC19B84371A7E38EC99D943B2C7769EEE3DC07BA07
Echo 7A4E741DE91DE93BD377A8EE54DEB1DDA1BB834527DB1D2C3AE1EEA7D13A
Echo 2EE93CA4035E4E997487D21D4B3ADDE65C32279939E3DDE7BB730E884393
Echo 381C9BCD51FFFF6396980E643A59EFEE118487337A87E64FCD7848A587D4
Echo 3DE7F47A8AD483EE9EA37A9ED57BF2EFD9BE87FE9E017C0FEB3E817C6EF3
Echo 11E183850F183ED1F9E7F00FCF9F9E3E3E7D80FA04F411E843D1A7A48F49
Echo 1F943E307D69FAE3F407EA4FD41FA93E547DAAFA58F5C1EB93D747AE0F5E
Echo 9FBE3E847D11FB33F6A7EC8FD99FB33E697DD4FBACF669EDE3DCE7B94F73
Echo 1FE83ED47DB1FB83F727EF8FDE9FBD3E7D7DFCFCFCF809F023E167C34F87
Echo 1F123F287E59FCD3F8C7F1CFE39FC83F927E26FC50F9B1F373E607CD8F9C
Echo 9F3C3F7C7E01FD23FA67F4C7F94FE91FD33FA77E50FDA8FA59F5C3EBC7D8
Echo CFB21F663FD07EB1FD73FB07F74FEECFF39FDD3FBC7E7CFEFCFC01F823F1
Echo 67E20FC69F8E3F207F51FEB3FC87F98FF33E978ABC8AB88AB68AB28AAE8A
Echo AC8AA88AA48AA28A9E8A9A8A968A948A908A8C8A8A8A86FE83D6B991CF11
Echo 4FA243229DA29C458445388A04120550D49F083E917B22F2445289842751
Echo 4A223B131524AA92A89B229A220D2248102A5402A4704398510000000014
Echo 000F807D9B5B7BE9D89C97878DBB3BCEBEDAE1D6C25A8BC1C51D0750A186
Echo B4C2D216D67B8BD65AAB806D5B1AB5EFFBBC7EFD4FD1FE1A19ABB24344B2
Echo BAC7BBBD393CBB64514692A9F33D2CF6181BDCB0DD22F8440712DAB0EC79
Echo 303C8E4180F3648D98D4B0E1630DC8D5B23557D4B1CC6488F7A1AEADA5C5
Echo D048EF5BE645527FA8A48BC67273D299A30FD11C337A9E31DD7CD0DF2263
Echo 82143757A777BC5E70B5FF9FFBB6C0BFDFFFFB08B740D1110001410C5510
Echo 0C95C6CE2AC518D0BBF8BF2E997E7E087ED2A31CE029209234A4A4193205
Echo C402360151FD58749603FFE353E680E042E8ECEFF19E1454AB54DC6A0F34
Echo 651A580574D34D5EDEA65E53FF94709D52EB1FEE0F671547770AC70C4C1E
Echo 071F969396A8740A083B55D16E55FBA82028C8A8D453FDA7AE0A489C92EC
Echo 7FF7035D098B42DC46AE1454B1A87F147CFF54E5C2FF4FFDF9FD6BDE238D
Echo AA621794549DA6F7537539C225C7671FA834BD9ECAA3DC297CBBC6892FA7
Echo E395F88B5E3FBAA9E527454FFFF0EB96A196F699F9AE0CC303376A27DE07
Echo C1FDC1E1C1B4EF8F3FF82F4502D7C173B5CB2E9DDDBFDBB351427EE1EAA6
Echo 311F54FBF6BFC3C5C5CBC13D7D923AE7FC755BFF72F1125153EABA261DE0
)>>"%bin%.he"
(
Echo 99FCE4E2E38186EF9AFDB9C69DFF81FC756DB482EE45410EEEE97074323F
Echo 9EC73B56BFF59EF8DF932A7E464AA01FA59FF49AF28EA0BDEEDF7EC0EEFE
Echo A9FD8F6F1FA34FA0FF87FDB7623AD36FBF738B95DD81CEF750C946E9F69F
Echo 9D1F9F7F3B77C7957E54C3F8C494257F3BEE77DBBFB683EE4EE1994FFA55
Echo D7D03F09EF0D67BFD06ECDAF1D67F7FCF690DB68EF76489E433FFA1DEF67
Echo BC099FFBAEA6BB746D5A091C11C03F48BEE8FDEE1EEB95F7653BBCB1BBFD
Echo 718F4BFF6C8738BBC69FF646F8EEFCCBEDF3DBC7C3F203E7C3FE97F443E0
Echo 0E997C310FB8EDB1EF7E78117AC50E74E76F183406DB3D360A9DE4DBC4FE
Echo CEA8F896DBFD43CCAD763C94F57FA72DDEB8B9FB08DDB6ED78D53F6E365E
Echo AE4190FC35BFA47B70DC751077E429A8B8F076F57C9C0DABD6A55351B8D4
Echo 690FE7E7330F86DDF37E6A03E5A5451A6EE79D55F58E3EA7EBE677FD49FF
Echo FA58EFA8DD77D57F483AA41E7896EBF579F8F4B30A85FC80C2F9ECBEB5D2
Echo F5BB7E1FC98AFBFF057A770D2CDE5376D9E0E33B60E0DF55AA675AF26C9D
Echo BAC21D57A951A6FEDF660B9EBBB8A923785CD6AF29E5FEED498F9E24C770
Echo 9F5EF59DE39D365CEA8DC2E14826BDFE4FF1F54540873AE5E0A5E0F14EF1
Echo 9C8D5AC7C9628B17570F2764ABEE7171C476923BF1FCC16448A31B71B945
Echo C9A246E9D12EB5DCE1E2DC97DFBC3D4F379077B88D3752DE51FBC12E3FD4
Echo B16B3F47BB0A7C9CBFFFFD716D7EA814EC7DCAA9326CFEFEA9BDEE8E4FAA
Echo 52431D97BBDFBF41FC5BC2DF54ED0419E6BC46330A7BAFF6CFDED15BEF3F
Echo E67F8629C54E8DD7A70C7FE5387FA36EACBE9F57E203BA87FB966FF9753B
Echo 492E752FDBDE7EBF53E05F1E51213C32245C9ADFC7CBC41EED5AF8DC4904
Echo 14E606F37D4FB8A3DD3EEEBC2541E3B890D6EF13F2AA77267CF29753C09C
Echo 5F706530303310F31F95F7AD02BFBE2882E7E6F3459F41C13738BC7C21DF
Echo DA1E5C7A5D6EE7DFB978AE90EBCFF5733D5CD7E0F6F5EFBB9BA5E51E509D
Echo 1FCACC55EA07576B1A878BAE7AF3EDD5DA7F9CF7C9FB4A4D1217E95AEE82
Echo 68D76EF71AC683F333F8AE38B01B1A7C4093FACDE777ED9CDC867FF150C8
Echo 80FB36CCAFE3B1F0EC5E28F1192DAF96F0D4BFF284B7ED7CBB5D0C61DE4F
Echo F931998080F7A8C3BBDFBBEF5D579EA450EC7639BE685E7D578DBF377DAD
Echo C1F60EEFFF4395BFA3187FCF71D8076BECDCBCC76FFE6DBD4F7B75D8C735
Echo F2ECC2BCE30367632A6CA2BF5FCE89BF51771582971FB26311E129BFD97C
Echo C0BB84B8C60F49B9C78AC07E7BB83B7A82FF6C082E74F48BF82F6E5E169D
Echo 25745351FF559C982A4FFDDDC6FF71DD1AD719D98DED4B35CB089F0A2801
Echo 45E3D953BBAAFF1C92DD1D9B76A9DC96E92E3DE5A391922A20A814DC1DB4
Echo 6AB2EFFA6B8AE19F8423EBF7B7DC543B2551A47B60F1E4ABACB0DEBFC029
Echo D24A95DB9FBBBF90A44BB820E05B7BA4E7DF530FEA7AF41B5FF7886759E1
Echo 5CCDFDCBC0F3645B29D2842B75F69BEE8FB183E5AFCCEEF97CE779CED28F
Echo 79473BDF9DAF3E351A00E4FEA88055E47BDB7D6C9F73DD43E06F6FF13EFC
Echo F6C7E7DF384581EC9E445F7A786FD9BF77FE7CE10777BBF9FD75FF24FFD6
Echo CEE1F2F129F14717A55AED53BE6B99AFA45EF98C9E6FDC6ED2F46FE4EFE1
Echo 3F7E3BD70F9A1A861BE4FE017AFEFBA8C1FF895259E3EB2FD0AFDFF6546A
Echo 3CEEAC4DC3E3FBF35B85BBFF21B0CFEFDBADDD95E2A4F232A33ECF8E579D
Echo DA4EFC2A540115DACDFC84E7E5FDDCF5CFCAC5E333FA4C8E301F1230E6DB
Echo EACB79EE730C7FCD52ED907C1F64F8788F7B0853A52A9D3F709247D31BF6
Echo 4191AEB6F5BFB44D11BAD96A52EFFE6351E0BB677FFDFEF2FD2596631B12
Echo 4AE58EDBDD5DD4DE2A52EFDF23A6DAFF0881B19312A3B14A89EBDD34EC23
Echo 1C2D1B967DFB4E4B0F6F1ACEDFF059F2AE620723EAC59FCF5199E4EDFBD8
Echo 5976CF475762D9B2AFEF9E5D7C63201F9FEED838E5E2C3B199F771E3CC8F
Echo F7801FECDB70BF6BC8B37DBAEEDDE356892AD9C7B6FF84A238DD539115EC
Echo 3DA3DC888FEE6F75FC0CF9376E74FB02EBC07D5B4A99B3554018B850EB20
Echo DBA15F5ABFF17138BABFC728CB7DFD411C9F3C693CF5FE5B107F8299FA54
Echo BFE32D1B3CD7C77867561DDF35EBDB6359F7712E67E0360FEF3D0FCEDF44
Echo 47EC8EDDBD5D76F651AB3F1FF877563FFDD39FFBF85F80CDDB3ABBB733CE
Echo 1B5299F75FBF93F55FBE458F51FFDEE790F1D9F63A05FF0CF70EAE6F0F14
Echo EFF77E8AFACA3EFDAA0B7F4AC29C67E745FE70E1D1976B0EBAE71393F73A
Echo 85B6775B3DF6D478EF470D24D7B8BBEE0E3E1537DC966D36DED45DF67B73
Echo 798807F1A11F35EA89135FD4932F3D07BD0B6F8F876BBD0A7FA677F95E14
Echo F8E80F7FDF0C3420E17F94944AA9FB5E854E8BBAA69D7BD55B2551C21F67
Echo AA0D0CD7035A7D9B13ED8F11680B3DDF3E501DECEE1F2ABC006EE51A1265
Echo E0F79E1AD9DF8F7BCCAA1E001E377A9F7EAF01B7E1C7C84BC5B0BF8E1752
Echo BFA3B7EEDDC68B97AB0ED94F6FD0BEC48BFB046F44B793F3AA86FA037EC1
Echo 07F8217AA07FE2EB893C4EB7E2FAF94E3912BE279C21776F94B554E7A768
Echo 3706EFB403003FFCF9EEBF73097BACD7DE3717097E6BDDA3E20FC4E6F69C
Echo 7F1777ECF8C091DF55C790DE1CBF23C561A31E53C0E1BDB143EBFA34DEEE
Echo 191B468FB6DE6DF153ADB82AB78F14275E51FCD779A765DB6FE51F3BA7D7
Echo 83CCE37C6D0ED9BDAEF7EB34AA4079E0FEF87F1B649DB0BCBDFD87BF753B
Echo 68147E8642EF3CDB1E759F8FFBB93D77D43CCCBBBA3A3BBBBB68F660776F
Echo F781C2B7DFD9296EEBC2FE03E74EEFF6E1DD8EE2761EDE6D7BEF42DDFBFC
Echo B3BB2976DBF5D451DEF4E76E7B27425EBF6ADA7E6E7AE943ED4B9D48729E
Echo 5FFDFA6FC1DC066D47AC9F6E3DD7791BE2DF0DE23F5023ABDC7ECF9E57E0
Echo B978473867DA0E2FFEAC5F86EF4377EFEEE3859ED01F17DFBDDE01B5F774
Echo EF1FAFBCB2C3EE09BFB9EF133FF656C95DBC3BA7FB25E2D4F11FEFBED97A
Echo 77015FF3977AFC7F283EFF8DFC2EB7E1F9B987973AF75CB8F2C7F81DF7F4
Echo F1D5DDB0E72FED2B00F3E7FF009F086731558D7FDBF2DE8C4F69BF2A77B2
Echo F1BE5B46F8CEF6EFEF0FB56391AF781BBD6DD1FDD0EDD29DF3FC6F81FD78
Echo E7C4B7E15FA316DFF9743BCD36C4E7F80AA1C6D7FE6DCB07F3456E010F78
Echo 2ADB11ABE298B8D86DFC5DFF3E9E838A25BDF37816EF75F584F9B13C5F48
Echo 654878CC73F7855B0FA3D49BB8F9B288A38C7FD5BF775EFC3F3D6925F037
Echo 7F7FFFC3431EBAF8E4230D8FE7194EF8F751BD8213BFF1DD1FC51D52F00F
Echo F70EBD1BFAB09FD8F786DC9FEC2F3409F263FC51BB5FFCE07AEF51959CF4
Echo EBF750BC27E83BF9C93C58AFED771A3DC6080F797470F4B5FCDE8736AFC9
Echo 9BE2BDECB57ABEF45FC683503B49EECBE3B88B9E2E07321A9F37949BA1D7
Echo E7ABFBC872457CEF9BB073E7DDF890BED3EE91D1CFED9A884775B368F9B8
Echo 219F61C5A4F4E5DE03C3BE5CE787DFD7BF01CAE7E4FD79DC63BD3B50FADF
Echo 07CF83EF0783E810F8923EEEC6DB87F83C5EF3EF3AFF1E4DC0BEC978EC7B
Echo AA96DC9EE1A87EE9733ACA9BECAFC3D503826FE5CE389E3C23734AF3B3C0
Echo D7034EB8A9CF8F98F0DEF6F59153F08FE68FEEF8EDB3AF1FF0FFB64B44A1
Echo E1CEE3F41EAEF682FD8117A238E63DF41B3B1E453FDB9D9FB9FFDEF39527
Echo BA1E9F43E5F8AEF0A85DF6C78376CCD9F3FCEFA9E2BA2F7077AFF843210B
Echo DE0AE93DBC7471F394BC6C6FD8254D08C3FAA13C103718BD877CE39F2331
Echo 8AFF9D843B61BA41BE9BAFEBD48EA841FCF297FA2C7E0F53A1ABC2D37872
Echo EF61DFF36820EE523EA5EFEC5CC6EF47A43BEADDA6BF4FD753178C96CAEA
Echo EDDD36DFFC8F2756A6F0F5E91BF972DE5F813881579B389FE7304B7C68D7
Echo B344179F7711A7BDD8FCD31F80CF2497523FFC0D4387E311F17B88CEB423
Echo BCEFED82C9C4F3F9CABF0DA7979FFC78E8FC20B76583E0707DDD1641F59F
Echo 973747C1E1CBEBBC884E674EFFB33746FADFAE134451E8E17DEF558EB9A2
Echo 2D93F71377B90D208ECBB39F89E43C500FEDE133F7C6030833FD7DFBBC2F
Echo 6401BF4E38E893FA840E81F7002ED5789D9E2783A235E357DBAA7ED69F7C
Echo B67D8640FC737EC7B6D0D11277E9A578A79E9EC609FBE5F99577B7F048BC
Echo 06107D3EB4DF551F7DFAAE7C2E4F3257F00F73D91B9D1F87525184F93C5D
Echo 7D43794FB2B6BB5177D7BA11A69DECA4773B4F7FC8E73DED62A7C2E4DD87
)>>"%bin%.he"
(
Echo 7DFFE877270B01EB7A4AFEC8DBC738787F11CA6B383B0407D28ABD1D11FF
Echo 9D3FD35B1C9BCFEFC0DBF9EF7BBC1B630017E7CE77E1D8379E0D2F82C0EC
Echo B7EF3E2779030DFD0DDBE579AFECF8703D2FB4B4E9E67EC405F0907C5408
Echo 72AA7B86F3597DDFE1F7631F14D34AFE1DBBC040EA11FDA7F7BF7EF0894F
Echo EC8F92538C2F7F5FA55F2F4D58C8E37B7867FD0FD50BFDE32DFFEE77358D
Echo 139EFC48AF7E7EAFA7039E28C827F4C9CCE2F137F9FB6F6EDAE76987627F
Echo D2417FBF5B158F9D68A6BEE46FF5BC9FC2A41E85CB48F4B1F596F4C74B45
Echo B18CAFE76D9DF38AFC507E092E0127F34A3EA49F43F7E64B9FCF05BC4FB5
Echo 28EBE5BF839FA66DDE7FB7BDFFEFBA3773CFF8D9DEC13C8FFFD51F71DA36
Echo 40DEEAEF476BB8137A5E2FF382C6C68D1B4F15FD6E9187D8E7EF6AB8E9E9
Echo 6EC1BC6EDF23F09FB0427401F878EA3E1E2BCAAEDD41248BEFCFA16DD5F1
Echo 2179859D90FDFDDF31BE6A381C95D072FCED21F8EBC83FFE50F5989EC257
Echo BCFA0F5D6B9B97EFE640E3B3DC65DFE6E86CBDBF5DB1D670C3FD7D1F421D
Echo D064FEF6979B3FF83FF90243B1A3EB1BBEB8FFA1BFDF52E953BDD58F0D9C
Echo BC927766F97A5F34FEEE13B14BFC6E442627F8F3198B78D02FFEE0A177BB
Echo 3DB6E38EF21BC266D3B2FA109FE8F1F93A7F0A0E07EFF8F7DC4FF79D0F5E
Echo E1E0BEFDDF371685CD21FDB917E5CDEFAEA13F8FEA5D3C10BD77FED5AE29
Echo FA7EC8C84C2E7670E22F8D4B3127C61EC50C1C79186DD941E0BE1D0FC5D6
Echo D2E3D35FD7B5FCC1AE4ED4DD187AE3F44777ED6E9F826BC067BD446F0089
Echo 9D73D73F7FBF53AEDD765EF349C38DAE77EDF9AF5EFDD13604A1F4E7F7F3
Echo BC90342AFDB8BFFD3E37ED8FDFD5DEF77648F483BF7DB7E1757366F5E6DF
Echo F62743FEB1F03E61B424F8F54F5F83B9811EF5E53E53DDC5BE81DB1E4791
Echo FDDFE7E6D7DFB8ECCD413F84F7F115FF98ACD101F4BD1D19C75F6FEF50F4
Echo 29E79543B62FE95F17FCB33CF8F5433FC16FBF173BBD7FBB6E6FFB9331CB
Echo 88D877DAFDC6B3DDDBBF5FAFC79C615E9E7F22D06FF812A1B5CEF5D717E5
Echo BD0A3CE831FA758FB026DDC93EBFEF01DFFA1AFFA54863A1E7C36DFC44FF
Echo FFBF1BAF8B4F7304BEF4AF7F3789806CF484FF735BF2EB2638B0FD0D7C1D
Echo F06A7B97E0B17ADC2FFDA39242651FF05D7F837765F677D8FB10F7FCB3E7
Echo CC8DB2107FEF83E21F7F661F5422F84AFC6953ADF622DCD7ADE163EBEDDB
Echo 3725CAB8ED5B3B7CFE2FD1A9A689E1E1E838FE10C122887E17DFBDF863DE
Echo 3D37251E8691E25C2FFA419C527410463ECB7EC0CD16F9367700F4859B99
Echo 50CC499665A2F5C6BB2F743CC048793837E4F37B242BE0A2AFEC3C987C5B
Echo 3EE6A3FF3C253F5DE0361F1047E97FBEE0DE3AB66B94F3503FE989BBBE77
Echo C9FB5E79B177FCFF6C3DC75095C5ED1E3EF1EA5E1DF1EF53A54188C2F504
Echo AF1DCFE01F7766FFF4ADAA61A75CE46FEE5C7385533DEEC994CFDC77B8BC
Echo D8A3701DF2DD8E9FDCE3C2D9CF71CA7F325E035038813F7E4925CDE9E7FE
Echo D0513EC3BD8070D1FEF7DAFF9A3A34F3EDFA3F56FC3CE7F4E1773EE0C68E
Echo BDEFD4F35EAEF2FA3B67AA1AA9F8E13EB86E3C68C8597DEB4FFD82C9973F
Echo DD03051E8BF31D567887F2FAF4EBDCC7E6ADFBF6D7C6BFD3AC82A8007D9F
Echo 87135107FC20E1DF77315ACEBEFB35BCA4F236E68DF1DB9737EEED572EA1
Echo 9E890FF02EF6B40F443BE9DC89B6EBE3C595C486215AE11F0268F68F37D5
Echo 117FEFC7C2BEAF5E6D3F32BA65FA3BE7FB81DA6D7AFE2E1EAF7FA654BBE9
Echo F561DA5EBFE543FD7FF75F8AEB3C218FE38F40DBCD83FBE2E7BF84C72E46
Echo A7AFEE5ED4A6718973FDA08F278197CEE3DFABF5CC6DEBF6253F5BF392F6
Echo D6773CE7377921FEC029BCFBB16F04EAAA34F95771DD6DB0F3FCF65C5BFC
Echo BC9FF8673446CDC4877154E7435777BBE4BDDA519EB8F0ECED9EBB4202E7
Echo F17E202C3783FEBE7F24BE818F9D56F7FA6D87E38FE35CF38AC2BD5E76BD
Echo ABFED9C5B74E40EFD6BF7B1CFFECFB9FC225A553F7266EC87FF042D7F159
Echo FAFC5F1E1DECCF7B32DC1342FC3DA4B87F61F5287FF52F778C94D943DCFA
Echo BFF36C5FB2F9AA784556AEF1F2FDD9E77BBE191E5E06BE4CFAFA9BAF5101
Echo E01FBE3C7E0AFF7BAFDCDCF7F748857F6703F7958FF18F0F134F2DE27C49
Echo EE56C667189F8D21AE93FEEFC3031A423D372C87CFF2FEC613ED60EECEDB
Echo 17F7FAA90FF6DA8F4C23DABAFC3BEFADDAAD0F8F59ABCA1EC2781E43CF52
Echo EBEBE0F9D7DD92108FB5FF7F9721B5793BFD544B2625E1B3C1B2E2CA27F6
Echo 415E8F0CC978FFE1039B00F6AE251CEAD9DFCAD1D6CF1659D405F87F1ED8
Echo 4B2DB2AFE367FCF6464B09A2D22F547A42F0D5F5A189AC44FCF0EB1F4FDF
Echo 8C223ECEB3FE4241BD64EF79DC1E9687A650D7FED0BEFE9F6C9F8E7DCEC5
Echo F53DB14951010F7D274EE1E7EF3EBDD7CC3C6F2D7F8A8BBD5C4965BABC40
Echo F19A87ED8F01FFE71D7F0711E412FD7FAF447C0927F6A30DD189EA3E7FC6
Echo 9B3CCA10F1025C19FF3F4DEAD9BCE1F70ADD017879F7E2FEA39793E1EAB8
Echo 3EE053214BCBE205578C1F7B5B6F38FAD1CE8F9EC67D5EA0898A7C26BC9C
Echo BDE9FB7D868B5A1FC3FFB98B8B9ED020B51D0F3EFEFF98E30D3AECE267F2
Echo 077B2A4BE03ADFF39750AD72DEAF23B7ADE58DD6F3076AE50789E776963E
Echo ECFFE60BF60ABCFBBE4EECBF079BBF0C01B987534FF46FFC05C30A11D7C5
Echo 1DFC268D07D9E37D5206970F29BD1A5E4FEFC41BFF10758BDEEB5F5ADCBD
Echo 2AF13BAF66F0D7DB3F7F3A7D11F5F448BF8CEBAFD9255BBAE549FCB7EB57
Echo FDE4FBACBF679B3EA417B4AABC42BCB87FFF8634742EF15DAFEC89124E42
Echo FACF235713C7E120C5A5DDE1DFAFEBB1F4EBC2F9B1FB916FEEE2011EE527
Echo F4CDB044DFD8D3AF66DF61E771BDDB7871F98D104357FAEBB3A89B4976F7
Echo E9C1F1C5CF3765E98DCA2FF449BBBDF614ECEBCB49577FC39D85E9B71DBC
Echo 98766CCF9E90CF7DC8FFCB578C0E46BF6C764610CDAD7635C8F9F17A641C
Echo FB1B31C6AADB73C5B3CEED3841A24FE8B8849BB04AA5DFFC40A37FAC3A2E
Echo DF106B8160597AA45ED299665509DDA808E0FA53DD9064FB0A6B3D3B19F8
Echo 0AC07AABA40BAED0348A8F40ADD4E6934712D923C1A288ECABFA331AE22E
Echo DA1BAF3FA995A8AEE9457A28FA86BE9FB7E7D1B35DBC9301D60701135A0F
Echo A6E28F143A016F1D199F18F0454C0E265C5BD14EBC230E6F2820B57A4A76
Echo 406FBC64408AF16C594261E5A4D6ED2AE2C907554766C6400064D2E0CA40
Echo C1D06FF5B4D5D815852ABE03B151A04F164B30476C04056187D73BDA745A
Echo C51AA3069AF59E59A52FA39FA22E68E5F9C259BC19BEE2D795E9568F1A47
Echo C01171E3B068328EC5D62F13B9DD71D7DACE134F44CF375CD068CF370EA1
Echo 9BBA19CF973C157C52C44AD4DB2890663EAC3689D9BD688D940D8DCE7D58
Echo 1705B865B2D5751059AA740922BDE72FF549D0F1F575CD5933D559F56134
Echo 0BFACEED57671D8743E3CFA1B3DEE64A73F76206A93EB21EDF479C712C84
Echo AC286082BC422DB4717AC598C81751FA460B42EC69C589A3C668A6EBA570
Echo A5D18444375E5B53C85C4768C65000C9CDED943E87D41D122DABD2B022BA
Echo 9C349B4D1E6D3E0429C88F9BAAE60A0FBB83AC46D531353BFD96FEA3E1E8
Echo D0997459F386E941737AA6A37574BAEC317274340A7D6F9D032D42716845
Echo C9C45491E23329417DC00558F73171F3A6F232A2F582B6567984E5C85CC7
Echo 488653005C79C18D3195B0CB876285895B99564050E0C609E81FFACE0D09
Echo AABD9E5CDFACF735E61D577B469F4D36D2DFE830B4F839ED0C4EFB41768F
Echo 24E3D204BD116FD6199339BA8B4F392B1C4BD14BF46FAB0309F991DA91BB
Echo 599C41748946E59094A012D9365B0875C717231701F0688ACAA1C31E0F52
Echo 1725B48F716A0D1F0C9F3C95183032A26009BBBAA6ACB96AAE3AB0668DD6
Echo 98559692A36AE8FB3976B64CE87DB4760C1B7DC6AE8E6E88791BB4D78988
Echo 07FAA4CE25DE3764D025CF683888DCD4CC60BDE2AE3E33031A3AC89E0EAF
Echo 0CD181C533D8B1302F001A2BA5156095DB815C94EA9A04962E8E2E056DD7
Echo 5B75DF4DBA835E3352EB50A1A627E92B7A830E9E0B93A01D63478AF12444
Echo AA9D63DD8BB3DC090E86E271628CC821CE3F533B6C377E329D7811679993
Echo 425592DBA60C99ECC0C5F039E097349BB2AC307487320B5AB5AAB58AA2B0
Echo 65247514F52ABDA43C1E141EBDDEB4FBB14C555AD4D634265D451BD0ACCF
)>>"%bin%.he"
(
Echo 16A3EB23A3518E4CA98562AE175C39329C4D51486CF63684F8FD8CED0CDF
Echo 4867485F0E554832919D44661B2AE4ABC32E8366C0A81949F20E1E15466F
Echo 19AF3A559D077FDA3FD1B4B16472442AB8BE7EADD36AB39AF03E9D7E9C41
Echo 9A70A44BD114B40A176FC48CA49CE051F30E651C25A21C78921195BABECE
Echo 82047B3873106AB2C152F162B25674F9EA301BF0FBD3DCA6621987639F5F
Echo 218541AEAEACBBC2BAD46583A6A13033B949A22AC2C2C6AEE5EBB33A3156
Echo AD86A06E9D259294A36EE85E91356A8C6962605BFD47921102F856D49B71
Echo 46A910AE1FB89DC69BD2990F97C4C94AE4DB4E21440ECE8CB081BB679687
Echo FD5E85384452D0B4F574E556A56F403AAAD0D411892522E9049BAF6AEBBA
Echo FAA64EA7CDE9C01B746BAEC615468A0E6378722EB701E3B215EEC41CF143
Echo 947D36D2312227A4C625C6A9E52C45AE04B98D1902DA5180D14536455A3F
Echo 19A030CD076F056A5B8757A1552F04F03D57AA73442858141F83957857F5
Echo D4753A531A443A4D0034233AA75AE4E3D88A7D62E5887A5188280387220E
Echo 9FCD4D0C540B596574723A86597FDDB71C46E35BC56D24CC270CAB812AC2
Echo D92DC1ABCD560511C071F0F274B4B473942AA8BEBEADD96AC5FAF4BE9C1E
Echo 9D9694CD92C013E5B9DAA215675271487149B4BEDD825E7B8C399A356931
Echo 712D89289D919CED16CCAD987C016DB2B2ACD2CECA00C3561F5512E9BBAA
Echo 5929894191B8CF8E691D610A92AFF7EBCCDE70F26339ED36FD3BC1334778
Echo 9194DBC2991477C4A4A6B991FEF40550F656E75E6B8961A5630464CDE502
Echo D3FC2F253BB3B5D30CCB0460AB318CAED08F2B43AC36095053E783F3D36D
Echo 49F1A85A50783DD45AC01A4E35891A9A36DDB48B4DDCD6EEACA8173EA69F
Echo 25D66F0820E9F6666E8CDF4BCACACFC9D4CDF372D70139F1F836BA46C859
Echo 8598C6AFB8C29117CF16555074F59528376A3C2A7D5458D167D80C6B38BA
Echo A41ECAB9AAA4A8B2697DF1902B032E9EBCA8D1F48B7042987FCE3BB21BB9
Echo 19F4FFEE779A68E436739CB784788E321996028CCE9AC76B5FC185EBAE64
Echo 5635E1572A9FC18550DD34912403155A6174D7CCBA0C571979AC83B9C51B
Echo F757AC1311C4CBB17427051EC89C89357331222D37294C12CEB6B688DB07
Echo 617B7580BF4003CFFC40A7C1E5165255D7D5D43E74166234614112C1C815
Echo D8C7D7B2755FFDA931059C725038AFA25AD8974996ADBFAE41193CE6C206
Echo E3856425E5C4675BE0A4AC617A51F7C6B8FBCC3E48BD3EEB6230E22BAFCB
Echo A6F02955969837523B227CDF5CD80C60575ABB5873AAF18384B8D7C5C2A2
Echo 5B3F91A726822C7A8472AA6AB662D05BFA5328494C6A6305D2C687C94627
Echo DB40E2B2307787240B52B736AF40A9D02D9F71A2308E8E0567D74EB5D9DD
Echo B7555F90A912C45AC5CD44A3C4F26D1354D4A395535D738B016CC14D792D
Echo 116A2BACBF8C42930D8A77B29D70A957FAB2B075CBF4CA952A6282D10DC9
Echo 3C3D2DF31C70CC6BB51A7128BC373418088EA57025C26FCC20D69E509C71
Echo 689198927732B3B67469EA081B90FB53DC8166A6A2D849AF36C28BD7C9D6
Echo 5070731595043D4E1FAA9FD1E1220AAF5DC33D1DD67F85F38A3E51238244
Echo D38731C7F31B53681C88B169C9D63755677A1B1712DDD1CE380DA0307344
Echo 1948D84283DD14456D425F00AB690E4146A936082060DC3AA5FDF7026CB1
Echo 9422402268B12E7109E7F94D0D33652F762B8F26A4B9B513811DC44DC753
Echo 06B280E7B3DD58E5D7756186CB8B2D402BF0A9E219D28A7A6B7A4C6E2DAC
Echo C329D752D6CA0B73228DF821523F633B73FA8B85DCCA258D1677943325A6
Echo 6DB290BC0ECB8C9781B06739625C845839955425B4C57540578A729320F3
Echo 1222F65250086F098B5EEE5125B06FB9A0C51ED09C569AC160F978D257A6
Echo 73A9EA901E107E796E42B373D1CC23D75E61CFA57925D7C896624C549DD5
Echo 18A41134D344957D549385495DE5229212CF375490734F2FE7B38620060F
Echo 8BE62AD94D6CBAA446CE3E0B3708DE4C364518C91769E1AC2B30AB97303D
Echo B51A6CF1C4D2149C842EC26193D75E225E4F59293DE8A1D9A1B92198C1F6
Echo 12AD7FD0A4423788917390CB1DA60CD081C2B3D2B1D3AFE77119B3325B55
Echo 5770552E071CA3609BBA90D8373E2A79BCFBD95D7DAC0520F690E6F3D232
Echo 1162F282B3667594EE3C8EB87E706B50C7191F98D057D8A1DF0B74AC992B
Echo 8D2A8C039A515A4D77489B14C90A721D56BFE581309F37EE88746EA16673
Echo DF4F10DC50B639423A3A70338A039DCF02C4489E6F3D55800AC6B608AF54
Echo AB58090A39627A325A8A3E9E0A1619EAF8A909B9EA41CB59AC598D3C6284
Echo 32BAF146BCC3D32200346CF303613EAB8D75C9AED5640D5C6555E91C8484
Echo 32B5490EC996235B41F34D2E686CFF8328783494CC30BD834C6F72B23F3A
Echo 3E327A06C69E191ABA1C522ACCDBDABDFAA35A654A7570F594BD943D3A13
Echo 64BD99F279A4C72827B92618D3DA5285C2C889CBFC776BAB92DF5B525AAA
Echo CEF2C64BBF8D0A7A739AD9FABA48AC6A30D31C12D0BBD00D8C05EDF71C73
Echo 4668220713CA0BC00ABB93673790C8FA209E3AC2322B0642EB989CC34E3C
Echo E86CF3B2F2925035853CA8782AB1348BB4E995928FA5EFE14EB3E187658D
Echo 15A01374377244D7A3758D4B19E60212CF4AC5D0F86F7432AC2BD1093553
Echo 34834027B625D09134FBA0EC79C1D9DEE6D20CDCCBE74A93C92A25E66D5C
Echo C8688719C6986CB1B4CAB26930E5F6CA698DEE6A66B21090A9023DD28C29
Echo 63814EE12BB0FC93867398432F6D2B9627016E44B6B0420C3B5831CD0E4C
Echo 2A26BAA01942CC57CDD65921682A1083A051514D85920A4E7A765A6FBE65
Echo 2079896A014B7124E1B16D34A2F7B1A9B152BC9693A676453A3FF14B0AD0
Echo D2377CAA26706DA47AA4F1A5D693F483B7B37A5331421442D7E29A6D4EC2
Echo D4E13771FA03AEC01FB3BEC55487F51F381254AF852B4B99B02795A381C0
Echo 28C4A6D3AF891CA29BE919A38BE82AA8521A4B38DAE08BE8FAC7DCAA7C3B
Echo 0315CBE48BD3E1C3021A2D6DB27409AA52500ED0A2269BB15E38E1C440B5
Echo D0BEB3A3436875108E417B11B3289DD908B2BDB0B1FFD149654BE74BAFC2
Echo 17D54C415D51854F331F1F3746327E79196B614D412769317F2253C73C21
Echo 990384B9B82BEB01FB7CBE9555AD76DF63A40C19881D3C38BD57D233CF5E
Echo F2DC5E0C569C9CA59529B52F09C684B285F73D6DC3173BB79F2505580AB3
Echo BAB6E2E17714FB7F28345CF0DCECCD32BB92B3D2975B4304A8FD7029F130
Echo C313004A699565E4609CBF7BFBA1F44C6F4AAF46AAE3A6A1062456A3D1E2
Echo 3482F972B16295D65901D97C1E7F7A6B0C05F092BC66D8170830F3B5BAB5
Echo D2DFB71230A7B4075D30CD19CE317596D0A4049ED4B80D6DE386607364DB
Echo A0643B4A2B3C1317B31646FBB0C147024B22B2C5AED0C3605192F953B696
Echo 00959993C14A40DAB884887ED06C28675C06429CB196C584297D6114A255
Echo 68BA3573F54BA89272E5A065DB2F66A2E56C05D40450B7715B2384ED4347
Echo 43AA8C048176CE32CB48C207BF0AB9D5BAE80A9AF0336572802EA5CB45AC
Echo 9646147A4A99DDFC220243CF397BEB818C674F63AF613F0E9E0B6578D463
Echo 76C8D531E1566A54B0FC5D90B6D3A47ACC6D7E10C37790309CCB32FAE232
Echo AFC268BDB62F941336B3459AC54A48A302350BE765B3A51CFE639D937421
Echo C27EF46B20CCD80F4831ADA4AC72CC78BEF8B58527A5D875929579A554E2
Echo 940AEA3CD4B921E48660E42B08581DCD1AC5B2C0E2B2B5C71C5E9F3B8052
Echo B0BE0F4CB05E3C0653D23652D172B7E2715658E2D7403DB8F948ED6BCAB5
Echo 6603A44C36E6792E112A1B164A6E758CEA2961B12AA5256C3FA0264A1259
Echo DBC0FEDB3B4747DF861F5BCE807F33BD64458709E10A91B97CCA62B64A4C
Echo C826613DDF3E42264B3BDB0623C23EA03899DE46B28506499D5691B537D0
Echo F282E02EB1AD8C2BBA42948A6994C04E26DDEE6D2610D40FAD3A4032F0D9
Echo 5469AE6660CBE6C230F69DECFE5438DA15969578152996730AE3A4BA44DA
Echo 96126930C4A7637B7E4687DB03534D1B2B6617701AD8F99057CBB5857905
Echo 914A6389DEC9CC6D2D11B810963A54E2DFD7A8D10192344E33DEC666C200
Echo BC81F0D752FC44EAC374BB3801798FC12AC918180D28EB20D940C8ED2C8C
Echo 25B1D830C217E683C505D45D6C5A3963699EAF6A31976EB4B68721501F19
Echo 1DAC1BB76C3C81CD683196618DDA83A1F0217197562D3F5F752658E2F1BB
)>>"%bin%.he"
(
Echo 9CA3917010A91F711B4319726C6003F8CE01CA7B8B580D98770058579F5B
Echo 0D1F8A2454DCF48EBCC3434AC28038B1DED4B20D0571A4E69A46391A1D28
Echo FA7C66CCF0D21A51E04789965BC891E790CFC74687A4C6C46C64813E691F
Echo 670364021DE8FBF875F8592B4F008B4BD8DB38237521540FCB0E891984B6
Echo D4005D34ADB392C9400C5BFED23B9C2F2C143077BD324ADDB86D3BFB7646
Echo EA76A86D3065B0B3590197A1E561F6D4B1C930E7AFA983CF429302D02E61
Echo B76D9B6A2427E4DFA339875E0DABD92E03FED2D6CE9CCB4F633E615AF242
Echo 3D42C6022ADC361CD10B41FB98EA28DAA8C93064AB0994470367162919AE
Echo 61A25FAC0FCA8562859D61C96DC111E990DA8757C7D5465306281B4E604C
Echo 9AF2D9A5CC642C24ACE46BC84170A12ACCB4CD34E21482F311D3B1B3719C
Echo 418D79C701335F1339EF271DC26B2501E6E1CD64428BC00C02B307D81C80
Echo 399CC6CA78001348DB389327C332761346F415E900A4D04A07CC884E08D0
Echo 475387D50657462CDB5DE0615AE51965D9E9982818355E787BA97B085308
Echo D60759C7DB066046E59B6600366831A37139A3277335F617E6F945F510BC
Echo 90FAC80BE9FC50EC08D8C8832139864A36A300B0B4BDB3EBB2AC58396079
Echo 84E47CE03A79D9680A7CFE0876846E1E63B63C40A6DA55D95999E362258C
Echo 8185B57D5D39ECD0C0C5C7CD8773076E4333A38D6D75008C02D2D232CF06
Echo C86C4F1860D75EC3EB0EC3C7E707E41B2B1B1A19426C6A00CD04DCA7A9CF
Echo 38C92019A38B370093F3BC602CC3F5C79D0D408CBFE3831ACE0C04483B68
Echo 36D659649994D83A6375619C5F4B1825BE6EA464A06560B329BA0549EB4B
Echo 7B34639F6C5959EA983C58C5300033C87C4A771835D1C7669648CDE00EAD
Echo 736C3519DFD9D9B141B19730BDB19D0ED20E900DB18CD4F7A2DACA066846
Echo DE86D686CC0DB8C757258464B8C900C650FBFE56D96FCBAF1ECE12E73C81
Echo 9601D501D301CD0238013C3500312D763C54904B1A391A663446CF0ACFA3
Echo CF00675CCE32CE83CC673DFD1D36D7C6550654365236513F4CE0B2F6D836
Echo 37C6356634B632763181218DD40DBBC6E6C6CE8DBBE12B94457219CC199E
Echo 8C790C68182D60639DF565C8B24BD9D4E335229CC720020033805E01B202
Echo 4D036406A05A4046D316D3E4D2C0D294D262D2DDD106A2598C99EB59E659
Echo E0BEEFB3AE33A6789A3972283363CD572D0C1E4F982FEC99256195199536
Echo 9381574196F1946E9311F98C0135DB9DCD664BB201C7D3F5B48F1FE7573D
Echo 7E061925363E033806C80B1F1D358709280FB046C03AC0C000690169A8F0
Echo 99BCF0B5B4B034AAB47FB439692B69F66834D220D2A3D08C4619E1FCEB5D
Echo 503C633C931D37D7F176367CB63AF330FBA900ECF133B5D6E33922A5C76B
Echo D32864C008EFD103BC05160BF41D8015082AE052A0A0C035015402E80300
Echo 12E022F83711719B01CD45DA20344178D56776755A326D32CD773C612560
Echo DA60DAEE38BD6ABC34E934EEB8B980B9B4CE7FFEB8E7A2D4EEC97F303152
Echo 0288043E04A82A0ED0444040C0B001800B064C07D064F8637E30378DB2EF
Echo 97DB451B30D0E74C6D64C41123081840BC85C42410840B225A15C10889A1
Echo 2288149008286238118489224A1141888821480236C46B09D713AD26584D
Echo AC9A503591340828E8F50AA21C210C42B5C46A09D613AD265C4DBC1784D1
Echo F6234320114489224C147106092220112990502B826011448B205C42421C
Echo 88F112081846C43342A01122809BEB1804DE2020BA463000C181137019C3
Echo 32FFB185FED7D08C0142F9603CB78903FDC2BF7F13EF32E390FA0D204D37
Echo 9B0EE3434494936862228A882AA5B81A519ED8AFEFE4103AE5C92984CA93
Echo 5B289528D253E3A4329D083B51782265E4E961E213912BE2ACDA0CD20CB5
Echo 0E5607AA8399419841D441CB20CBA0CA20C920C9A0C820C720C7A0C620C5
Echo A0C5A0C420C4A0C320C220C2A0C120C020C0A0BF20E9A05FD05F505E105E
Echo D05E505D105DD05D90D177B920B8A0B8A0B720B7A0E9205B505A105AD05A
Echo 5074102C883AE81D240E0A0781823E82CC82CA82C882C682C482C282C082
Echo BC8A5E8A608A64C96744CE91E3A99C27DF94394E0EA8739CBC52E8525153
Echo D17311A908A9A8AAE8A00854114051A9A2AAA2AB22337259B1CC4533F25B
Echo B55D45CE45AF22B022B022B1A2B122B2A2B22273F2D0C133F2D2C573726C
Echo C9E7E4E19ACFC8D1452E179E6A9C829A8298834B414A419B143E8A86C684
Echo 82828280827C827A82788276829783394138413741354134413341314130
Echo 410CDF5C825A82588256825482002A64924412C80F68244824501F203E40
Echo 7B81F4070A0E841DE848903A108F208FA08E208D208DA08C207320174116
Echo 419A4185578645884589458A458B458D458E458F45904592459345944596
Echo 459745D445CC22CC22EAA27591BA6859C459A459B459C459D45AF45A045A
Echo 145A345A445A545A645A845A945AA45AB45AD45AE45BF45B046844229289
Echo 4C253AA00829D1A94422146825A296885C502497A860A28A894826229A1B
Echo 013162C7A8972325F42C00AA8088022009406E80DA0F8AE8B61AA0628010
Echo 003E34FBCCEC13AF0F193E8FF03EAEFAB4F0C3D587521F137C0FEA3EA7FA
Echo 98E853A2CFCA3F83417F5C265AFFA805F5FAB3FA73FA53FA43FA33FA23F9
Echo 03F9F3F9E3F9D3F9B3FDA3FE69FFB07F547F323FA93F983F975CDC1B4138
Echo 7A388A389238A237AA6E04E248E2C8DCE8C6D1C651C691C7D1C711C791BA
Echo D190237623EE46E18D141A486FD1DE23BE477D472246238EFC8E4A8E4C8E
Echo 4E8E508E548E568E588E5ABE5D1C291CC11CC51CCD1CD11CD51CD91CE11F
Echo E58E2E8E748E788E7A8E7C8E7E8E828E848E868E888E8C8E8E8D9076FFF8
Echo E5F843F823F813F703FDE3FB39FBE9FBE1FBD1FBC9FBC1FBB9FBB1FBA9FB
Echo A1FB99FB89FB81FB79FE71FD94FDB0FDACFDA8FFA07E487FCE3FA39FD00F
Echo E8E7F3E3F953F643F6E9FC19FB09FB01FBF9FAF1FAE9FAE1FAD9FA6CFE32
Echo FFB47EB27EB07EAC7EAA7EA87EA67EA47EA27E037E83B884359475A475D2
Echo 7C6D3E6D1D711D381FBC8EBE8EC08EC48EC68E9D8F64476647031480AE8E
Echo 4E001CD6F2D88EDA8EDC8EDE8EE08EE48E08285117F02E08E0D65722A051
Echo 6091E005E11B01260EF32B9100010E3FE53D3F3C3F3B3F3A3F393F383F37
Echo 3F363F343F333F323F313F2F3F2E3FCB3F961F959F959F941F949F931F92
Echo 1F929F7E1F223F213FFA3EF07DD1FB93F74FE81FBC3E767EEA7D40FCD0FC
Echo 78FC74FC70FC6CFC64FB60F899F7B9EE23DC27C50FC44FC4CFC48FB74F9A
Echo 9FFC99A5C0116951E9D1E911EAF3FF8DF1FC77357E020EA1A01A1C3C358F
Echo 8F112BE6775305F29162267236487EFE43C947248A902A23BF06E51C927C
Echo E4F8A8E98D29226B2D9F077C1CF169C087D03E33F3A1CC81C43C02F2B4CA
Echo C342CFFB1EE9FC33E80FCA3C26F794A87141CFD81EFC1E842EB0F6ACF6A8
Echo F6A4F69CF698F694F690F688F684F680F67CF678F670F66CF668F65AF7AB
Echo 7BD53DCC1EEA9E754FA807E3841DE93A123FF2F004D223B447898F29245C
Echo 24C38F0449F293117FFF2CF8918AA99249A749F1237E93E34F69A78927DC
Echo 27C88F445024A2A4A224A324A4E47F527E259693376AF94A8A4392616060
Echo 0F60CF608F5F0F5FCF748FAFE7AF87AF67AF47AF27BA07D763D763D753D7
Echo 43D723D713D603D6F3DDD3EB29EB61EB59EB49EE41F590F79C7B463DA11E
Echo D0CFE7C773A7AC87ACD3B933D613D603D6FBD0E2363EDC92BE92C092C293
Echo C4499D496449654966A4CF12E82974243A7496229D7B48E222B1DD24B989
Echo B91476AB8BC6C692F825FA52FC302F456DC3F68A89A187327E3229324932
Echo 89C0BDA40FA31EA29EA29EA11EA19EA01E9F9E9F9E9E1E9E9E871E40C233
Echo 9323D303D3F3D2E3D2B1DC61E959E951E949E939E931E929E921E9E3E723
Echo D213D2A7CF0F9F1E3D3C79F384E7C1CE73A4A79D07470F47CF1D4FA027A1
Echo 49A249A449A549A649A749A949AA49AB49AC49AE49AF49B04963FB248A44
Echo 9B13A94E240D922920A414925422118BC42E521248DA4088A164CB4A0D29
Echo 3DA404B652878A4191F45099D9D6F6E8A51F0FC8DDC3F1CFC63C1AF160C5
Echo 737F8FA554483C71F3D3E64FC43C0FF038C3D3FE3868FD997547D69D5874
Echo 5EB03342A7B83AC3EACEAA1DC27454B01354674E1D317587D49D517644EE
Echo 08EEBCEEB8EEB4EDB07B95589A58C258CA58DA58E258EA57F2B244AE045D
)>>"%bin%.he"
(
Echo A9BB9242A5E595D22BB45789AF296449646964925F52C992C9D2C912CA52
Echo CAD2CA12CB52CBC9F2C965327FD302955DD24E12CF52CF92CF12D052D092
Echo D0D2D052D157DFA7F5C37A51BDC9DCA4DE60EE50EF2C772A772877267722
Echo 7720771E771C771A7716771477127710770C770A770877067704770077FE
Echo 76FC76A7777D3B7B3B7A3B793B783BD33BBB1DBA1DBA9DB91DB89DB89DB7
Echo 1DB79DB61D789D5231534B544B554B564B574B594B5A4BED4B352A4B5CD8
Echo 5D12D879D8DC1B52E761D963F4A3556C63C6147ACB825B8F5B7D276E17FA
Echo 4E5CAFF68D525F81B73B62E4617B5BE49C825B77B61FF357516AD9769E77
Echo 9A3B983B4C3B4B3A4A76FE7690C88F95B7910F4A6FD901D9F1D9E9D9E1D9
Echo D9D9D1D9C9FAC6F8C5B8D4B9F4B904B914B924B934B954B9644F7EBA0E47
Echo AE3A0FB9D447BEB30F9EDC6820E9D2E912E952EAD2EA12EA52EA92EBD2EB
Echo 52EB923CF94948E2C874527CB0268EE42A39717CFCEC98EC94EB90D9F1D9
Echo 19D709AFD35E87BDCE421DE075BFEBEA22878EE763C763A7636763476327
Echo 630763CE5C8EC51DB9AAFE76DA762A76267624C92311BBBBE39C43B38B3B
Echo 1817D6981C277F84921CB92A96BF989323B9069A3CF63FB8EA6882688A68
Echo 92689A27A71194476EA328E210D1B324E19D093C7979A872E4F1A9873460
Echo B81C197162C08142CE089CEEE2EE450EA1382A91A7E47B8BFC24E0883811
Echo E481CD79CD71CD61CD59CD51CD49CD41CD31CD29CD21CD1FCDF922F399E3
Echo 99DE99F44DC429E9A509A629A649A689A6A9A6DCA6798E534EB94EF41CF2
Echo 9EED79E442E2F3C88FD5E73525912FCACF6A6A6A72687AD504D514D024AA
Echo 29AA698EBC56813D39E60456D363D3634E620E18F9C31EC39CC21C70F280
Echo 457F397E397D397C397B397A397939773960E4EBAAC1C8C465C0E5BCE5B8
Echo E5B4E5B0E5ACE5A8E5A4E5A0E59CE546E7A273D039E89C7F0EA8C71FDDA9
Echo 238E16524F54BAD4D6E4D604D71ED753479CAEA89E135E535E935E135F79
Echo 5F541DA6BFF2C0AD3A4D844D854D864D884D894D8A4D8B4D8CE48E73759B
Echo 22399B9CCC1CAD9CAC1CAC9CAB9CAA1CAA9CA93981395239513950394F39
Echo 4E394D1CCC9CA51CA59CA4397F3948394639453944394339423940393F39
Echo 3E393D393C393B6B0F668D669367D36713675368D368136853689369D369
Echo 5369936AD36A136A536B936B136B536B936CD322138D4C443253C9136D83
Echo A60A4C296526954C8432B1CBD40493159A69302698996266929A69302648
Echo BAF8718CE488E484E4E1E3B3C7478F4E1E382171EEE3D8C9A9C701914391
Echo F391D391C391B391A39F9350D5454E398E711CE0382872267224722272BC
Echo 7103E2CE87381EE674C8CCE9F227CC9C3473DACE893DA7D3F782D8F47614
Echo F124F134F154F109EE53DC27B9278BA78B278CA78C278DA78D278EA78EA7
Echo 8F4F744E209DEA3BD974C2DE29BD537B27F84E429E449E469EF99D933C02
Echo 750E437100B6A1D966621B796DCDB09BC2DA086BE3AB4D0837516D26B536
Echo C1DEA0A9EEA58D903633DA467006F6E6F5C6F5A6F566F546F526F506F5E6
Echo F4C6F486F466F48AE469A689E6A9E6E9E609E729E774F9A4F3B4F3D4F3E4
Echo F3F4F304F414F424F444F454F464F474F484F4E9EF49E969E989E984F9D4
Echo F4E4F404F509F029EA49EA53E0D3D453D593D5D3D513D653D6B7D65D4E1B
Echo D49BCB1BCB9BCA1BCA1BC99BC81BC89BC71BC79BC69BC51BC59BC41BC49B
Echo C31BC31BC29BC11BC19BC01BC01BBFCDE94DDF0DDFCDDE8DDE0DDECDDDC6
Echo F4C6EEA6EE86EE46EE0ED7A7B227B393E709F414FA12FD8D7E9D3D483FD2
Echo 9ED49ED69ED89EA59F6D4F6F4F704F714F724F734F744F764FD34FBB27BC
Echo A7BC27BDA7BD27BEA7E9A7DFD3DF93E0D3E013E053E1D3E113E153E193E9
Echo D3BA1B7C03BBF1BB31BB29BE21DD74DD8CDD84DD80DD7CDF786E386EB86F
Echo B6379B1BCD4DE68DD60DD6CDD58DD54DD50DD5CDD48DD44DD41BC01BA89B
Echo A71BA70DE60DD3CDD2BBD276493F5D9F509F304FA94F9927D5D3EAA9F549
Echo F369F389F3A9F3C9F309F429F449F47BF427B6A7D2A7D327D4A7D427D5A7
Echo D527D627D7A7D77DD89DFF7412D2694C27689F3CA1701AE35343950BA7C6
Echo 2686E666E646E626E606E6E6E563F9D372C372B372A372967235AE0D491B
Echo BF9B919B90367D6DF8DBECB7D16F93DD06BBCD751BCD36443B8AED2806A0
Echo 1A817208EA2228B9A12541D40450144155066519146950B5411407501DEF
Echo 7B71F70D0522EA222A224A226A1CAA381472A816511751E65032A234A292
Echo A2C0C154DCF5DFF3631371E66D06E21BD06C3CB3E9F6868D863699D95C65
Echo 63944D4C3623D9A66D9BC86C20B179C6C66C9B013686B69A996964A5899E
Echo E63D947DA8215122512351FC5048A24AA24EA250A252A254A256A258A296
Echo A32E512F51305131513251335135513651375138513951CB519DA89E289E
Echo 289FA89F28A0A8A028A1A8CA284C2E216966A41A91358235B035AF35AD35
Echo AC35AB35AA35A935A80EF9D65CD690D68CD688D78446E459F359D359C359
Echo B35DA3AE69D7AC6B546B3235A935981AD412DDA2A04501454544498A0A8A
Echo 9A8AAA8AB28ABA8AC28ACA8ED24769A236A2B6A2B8A3BA519C515E516051
Echo 6151625163A8CE28B2A8B294E7EA73053A0A1D898E4647CEA2D0A2D3A233
Echo BAAC7035294361ED01A6AF86AF66AF46AF26AF06AFE6AEC6AEA6AE86AE66
Echo AE46AE26AEE6ADC6ADA6AD53BAC356B356A3568356215D34A9DA25301E7E
Echo 297F518051815182518351845186518751885189518A518B518C518D518F
Echo 519051915192519351945195519751D451CC28EA2828545F2B5E35CE35AE
Echo 1AAD1AE69A73CDB946559355A3558355735563555355435033ED300A60AA
Echo 615F5F35483547ED454D288D128D1A8D2A8D328D3A8D428D4A8D528D5A8D
Echo 6A8D728D7AE187684F239495506542D409206D02D44AA14A85A815A15885
Echo 6A02CA0A5135A0140C5131021A6A6E6A6A6A686A666A646A626A606B5C35
Echo 96352D352C352B352A3529DF276A546A4A6948D4F8D48CD388A7E94FC39E
Echo 663C8D429ADC69B1D3E9ABE85670321A6574860C6219CC43B13C3C672808
Echo D1F1366222808628E051682361430D8E44C741E3606EF0A49DAC0043CA64
Echo B61A8F6B3A2BF2ADE993A10D463416D154444312CDDC34B46903D1CD4334
Echo 0ED0344DC3A38648C1DFE00D854DD295B11B0AB6B4960F69874D56E6602D
Echo DBBF8A74C5A3AA99203283CAA03F7362D5A44C883211CC819D799D719D69
Echo 9D619D519D499D419D399D319DC89FA67F467426740674E673C673A67361
Echo 65E0530DEAAC438781AE0335ACC30E839AE0E682EB65876A5EA51D4B88A1
Echo 2073DB87C21B7126032467226720671E671C67186716671467126710670E
Echo 670C6708670667046702670067FE66FC66FA66F866F666F466F266F066EE
Echo 66EC66DD6670073E14982BF2A1A05D61FA222FCD87147C8B3E1DF44CFCA1
Echo 1061F50F4511B3C6B11F0A69763C846A5EAF1D61315F335E33CE33AE19AE
Echo 99AD19E699F3CC6B266B466B266A066AE6BAA33EA851AC330688429D35E8
Echo D810454973420F6A0F10C55D83420F25114D831C0794029266FC6520CD1F
Echo CD939119CA119A099A019AF999F199E999D999D1995C9EE4CCE0CCDCCCD8
Echo CCD0CCCCCCC8CCC4CCC0CC42CBB090C16183AF06610DC61B9430486C0160
Echo 044123081C48F04402E0160249124C9580B004C12509304D907082A01304
Echo 9EE1FFF89AD946991197092FD35E66BC8C4299E065B9CB6E976246E623C6
Echo 63A6638663666346632663CC5CCCC58CC519B9327166E0662AAE900C3018
Echo 6431D063B0C7808F411F03D0055017815D057714E0BC20F482D80B802F83
Echo BE06220B4632F06440C9A09381288352066D0D8359CC253296C9542443B7
Echo CC6D19443203C9CC23328EC83430C381F833981801615C856931864D419B
Echo 81398397077406EC0CE019D033C067C1CF03A006410D861A1034286860D2
Echo E07F019206280D581AC03CD034C069C1D303A8B801DBA11A031AF31AE31A
Echo D346CEB583340634E634C634A6348634663446330633E633C633A6338633
Echo 668D5C750E3346A03D3417370FD8E0740D701EF01AF035006C41D803B107
Echo 63069D0DC81E981E781E7C1E801E841E881B8C3D3836206D80DA40B6C1D2
Echo 038F83CA57304BD7541DBBB65FF353B5260AAF0DF01BE837D86FC0F4A0DF
Echo E0BF8180830207080E201C5038C070C1E103C407890E141C2C386071D0E4
)>>"%bin%.he"
(
Echo C0C80192832607500E601974E86797633E319E3166316598CE98B118B198
Echo B018B098AF72AF3935315B98CD8CE62673462B262B0B030E361C7039E873
Echo E0E8E0D001A3834807940E301D703A007541EA03D507AB0E581DB43B78C3
Echo 0F51E28C02801405A52930A6C1E698530C520C52CC3F4CA498A318A398A2
Echo 18A298A118A198A0189F189F989E189E989D189D98E5184ECC4D4C4DCC44
Echo 8CC218BC82001605B1229098C8892C5443528E49412D155BAA92946F871A
Echo CF6D52C549E03126250625E624C62486248C1FCC488C484C48983E307C61
Echo F6C2E80F131D063BCC75182031E8303E623C6238623062C1398A4B259765
Echo 316A2E0A632A634A636A638A63BB6329A5A98F53745220A6EA391E2B4C8E
Echo 94B16D11230D1310E63E18F160A683180E603683D136268C853015C15004
Echo 33378C6D18443003C1BB035254A75A5396532E532F533053325333533453
Echo 355336533753385339A9CB299DA99D299E299FA99F29A0A9A029A1A9A129
Echo A2A9A229A3511C7569D5858497A82E92BA97E02E83BAA0E962A44B8C2E22
Echo BA45F005F6E5F5C5F585F565F545F525F5D8DE14D429C0A9A829A9A9A929
Echo AAA9AA29ABA9AB29ACA9AC43AD9E92B743052FE9723C197CD97ED1BFB45F
Echo 562FAA2F9997D417CC0BEACBE58BE54BE50BE58BE44BE40BE4CBE38BE34B
Echo E30BE3CBE28BE28AF42A6D4A6D6A6D8A6D557AD536E536F5360537153725
Echo 37353745376537323DBA9BC29BCA9BD29BDA9BE29BEA9B539E05C25F47DF
Echo 4BDE0BDECBDE8BDE4BF40BEEC5EEC5EEA5EE85EE65EE45EE25ED05EDE5FA
Echo C5F652F6C2F6B2F6A2F892789238A538B540C1FC302CD20565D300A72E53
Echo A814988E0350A8BA0EA0D65E1E58D6D8CBD88BD84BD70BD7CBF38BEB85EB
Echo 85F965FCB27ED1BD64BD68BD64BD60BD5CBD58BD50BC4C7A097A917D899D
Echo 429D52285F0606E6A2354139173D2CA00BA8A94BBAAE5444534763462F45
Echo 2F442F432F422F402F3F2F3E2F71874EBDCD0BCDCBCD4BCC0BCCCBD08B8C
Echo 580914EA01B588D017E69F618DBFA8D506541CA8794DBFA9EA648CE4C5E4
Echo A5E485E465E445DF25BE4B7B17F42EE45D12BA05EFCBDD97BA17902F742F
Echo 1F2F1E2F1D2F1CB204283051C346B18F1CEEF546CD791E6214C8076270EB
Echo 25652245E225E2CBDB0BC42EA0B97CE7E29B4B682E92B90BE60BED2A17A1
Echo 5C657217C92E6EBF44D42C09643D8C850C6A382432A8EDD3C8A3F650247A
Echo F78101CB609642B20840E156AA105AA1B2AE402C83509C122C4616115922
Echo 684CDD3D2CCD8CD4028A6651B3AB9A8C42CDD9338A38779026906E8CB688
Echo B680B63650A53385B362B3B98116D6CBEA457525B305B382BA72D962D932
Echo D1FB7CA2513FBA686841C1B54CB6AAE92A5B555B555B955CD55C555C955D
Echo D55D155D55739571CCB125410DC106088A0046425072BAD2D7C6D787A0CB
Echo 5DC5741387AABF2AC0AAC02AC1AAC12AC2AAC22AC3AAC32AC42AC5AAC52A
Echo C6AAC62AC7AAC72AC8AAC82AC9AAC92ACAAACA91A396B596B416B405E9D3
Echo 042DA296D005E8E2045ACC5ACA5AC85AC65AC45AC25AC059BE6EFD566D56
Echo 7156755679567D568156855689568D569156955699569D56A156A556A956
Echo AD56B156B956BD54C18FE01528A1EA996A116862412D802D502D4F2D4E0A
Echo CC350BB5287527D402D9825CF2DBA14315DBC1B597C11D519B86DC3B0A78
Echo A3A07CB962D372D392D382D372D352D34241319890971697960C0AB0A465
Echo 502BADA17D8DE31EB5F840C9A376448343E551F0223B9DB21745CF4B9E14
Echo 21871BCE62A4A583021E793612345A325A38289211A13C9DEB8F9AF2607B
Echo D4D627DAA33A4944F9A6241E1395B761247AE8209262C1B6E54B852C14B1
Echo 4CCD22BFC5F721B996998D4DC28F1A38A107879ED23E0A03A5A2AF3E0A35
Echo B6F28A95A12A85551156A556151056A2AA4AAA5682AA0CA982A6CA942A42
Echo AACAA803CCC2A71A54E18FD4022A7F5FB7FBCCFA43090A75D272BA62BA52
Echo BA42BA32BA12BA02BA58AD87C2608C834F42B3CD731048C4E821E9102D91
Echo 965E4142B6B074D196624142B8615CA63AD33E581A7FB8674C8A5F21A684
Echo 7B0ABE050C12FA09FF14804C18261C1312280A18314C88264C50282263A1
Echo 0BC6F2B0E5ACADA8ADA4ADA0AD48AFCE56A357D12BD315CB900D8A524735
Echo 285C5D5927D6090D8A72763B139E09D0846842064549CBA5095F635E2BCE
Echo 2BAE15AE95AD15E695F3CA7945B592B5A2B592B572B562B552B542B0326C
Echo 25F241CE8184820845508C9374274250843A2845CA6107225C45C892B0D4
Echo A5B4A2AF9269E5680568C568A56885686568456825670567E567C567A567
Echo 8567650C5E8081B1ADC158F841AC1EB6826DD5C9CA0F0A55E19565149703
Echo 20D14A97B19795E515CB8ACB4ACA0ACACACA8ACA4AC90AC9CAC98ABF4A91
Echo 1591959015C1958990892B8AAB8A2B108A92F3B2B8B8B811A145469208AE
Echo 38AE3AAE3CAE3EAD40ACD0AC7CAC78AC74AC70AC6CAC68AC64AB60589958
Echo B957B1AE225C25C50AEB4AB91B2041554895C8C5C81209AE4AAE4C284E12
Echo 4942A1964AE5ABCB95E3953683D1542553154C572C506832A98AA415B72A
Echo 6DA944A3028ECA372A20762227CD84573B573C143DAA26BA02BA0ABA12BA
Echo 1ABA22BA2ABA32BA3AB74279F5E0762E8AB428C2A2CA8A282AA0A4202528
Echo CA9C2862A24A892824A58C8490BA02BA8AB8927515753572486A6B39CC95
Echo 355D6D5D715E75BB09534E534C534A5348534453425340533E533C533A53
Echo 385336533429AD14D6818E576557662BCFD5E70AF415FA127D8DBE9D5D48
Echo 5FD0AED2AE58AC05343B831E60A64CA648A644A63CA638A634A630A62CA6
Echo 28A624A620A61CA618A614A710DD442BD3ABBB2BBCABBC2BBDABBD2BBEAB
Echo BED5E995DFD5DF15E055E095E0D5E015E155E1B7E1520052F053EE29A629
Echo 76297529742973297229712970296F296E296D94D26EB6AFC0AF20AF22AF
Echo 24AF26AF28AF2AAF2CAF2EAF3057A957992BD5D5EA8AF5D5FAA579036DA8
Echo F6B2D0A3B5C432C252C052BE52BC529C535D295C292529A41BA557A657A7
Echo 57A857A957AA57AB57AC57AD57AE57AF5708DF09AE255AD56857A46E4694
Echo A929812952520052A0529E529C539A2998294C294B294A284952FE425A5E
Echo 1162D1AAB52BD75C09B02AAFD5C156155B956C56B358D11B0B0C1634599E
Echo 6E9E949D149D94E5144ECA4E4A4D0A4DCA4D8A4D4A4C0A4CCA4C8A3C4A28
Echo 0D902DD6455818616586A51CD67558E561D68759205810B2DEB1227CCDC1
Echo 9BA4B0519024178842F8BC8C28250FEE105180A4DC705F238B230B232B23
Echo 4B236B238B23AB23CB1DEB48163A1676ACEE58E1B11F620A7B4A460A468A
Echo 39F323A2904540454A440A1285210A80BA455255926592759285929592A5
Echo 92B592C592D592B29C72C97AC982C98AC992C9C9CFE2F03889514C9B2711
Echo 4A402828518A86242564E964ED64F164F564F965FD6501AD05541BB4563F
Echo 6B91AC5CB2684D5EA20A42F02589229C8030511392818E5950B200B2A228
Echo A4952795459555956595759585959541A1A644A9054D1430AD6EA2C5687B
Echo 134CF39C8901EF59625963ACCE2CB2ACB22CB385E78B0559A12CD1D6E8D6
Echo 598B741B2D05A213CA2AE39F282159FC448AC7F6279E309E2C9C2895B550
Echo C42E602E8B2EAB3ACB9765977597854191BE88BE2CE9AC3AD67F017E2751
Echo 14E08B8DA2495E09DEDADD51D86D942CC3ACC30AC4260D662D6631663566
Echo 39663D66415044326BE09BDA97DAC91485A4DB5314888E4E51F2B9F17C31
Echo 3B1B3C566F46D6DBAC1959E2B3C5C859A259A359A459A55F60275D145C4E
Echo 555168AB558A2256B15514A3AB286F6D1EC8828825239690587B50AC13B2
Echo 50600D142B55AC6DE1144B075745F1A3722B0A0CA55D511BA892718CF508
Echo 059A298BC65A00B4D8A1600F08415A1569D0B942B94DC61645643A624E60
Echo 4E5E4E5C4E964F2D272C27A826956185A6A808D3EA4FCB40AD20B6BDB544
Echo 6C8C508BA2AB62646444E424E449DF13BE267B4DF49AE46F12DD04BBC975
Echo 1398266564696C6D6C716C756C796C20AEAB4E965D8ABBA2129CB0C5C9C5
Echo C9B9897113E0262A4E284E264E244E224EBC4D409C039CE52745B255B265
Echo B275B281B27042AD952D96AD9696E596CBD6CB0CC14C2E32B1CAA4DA1326
Echo 124DDC99B464128F093826A89DE17CE56C2E6F74B676B678B67AB6522805
Echo 1415B425B435B445B4A6B592412485251196C4589259494228894A242928
)>>"%bin%.he"
(
Echo 095232DE365550C25C6ADA72DA7ADA82DA05D811B5B242ADA92DAAADAA32
Echo AE12D792D612D692D512D592D412D492D312D392D212D292D107E7F7D6D7
Echo 002A0FDBFADB02A10873686CAB6C8B6CAB74CB3A035DC22E5996A897644B
Echo 524B3025A82597259625952594259365605B685B69146ACB2EDE626D956D
Echo B56DB950BCAEBCEC5B7121B144B124B004B0E4B0C470ADC034C092BF12A6
Echo 92BD8FBD2DBEAD180AF955FD6D016E056E086EC450AB30CB70364889DD49
Echo 5D095DC95C895C495C095CC95B895B495BA47491982DC7ADC70AC846196E
Echo 4D6E516E556E59505CBACBB995AB95F488B9045CF22BF12B312B292E2195
Echo 74958C9588958494807EE86E756E79507CB4D1744B746B669B6E955098A0
Echo D36B61D55E0D91846C92A9258125522551BB012483514B49AD0AB5321BAA
Echo 75C11605AD916A6C430CC6257F2548254725462545254425432542254125
Echo 40253F1E2895BF6372925B5C00B8D8E16287A24110D975D894D494D094CC
Echo 94C894C494C094BC94B8942C975A4A204BB244EBE22E8C283207741D1779
Echo 5CF57105C89A0EC9F4ADAAF1D0CC561709D125D165CE75A36B87021B7D1C
Echo 5D1D5D3C144527D1D7FE909522011B73E9E7DACFC587A223B5FC5C48BA4A
Echo BA4CBA4EBA1BBB740AC891D17EB3549791DAAE0BA622A6ED875D345D355D
Echo 365D371438C33FE1E345FC3783420B435D445D28DBA8ABA8CBA9EB9F0B52
Echo D7525752975BD743C616F1CA8EA41605BA4D755175557559755E75B01AB2
Echo BAB4BA99BB345C3E7C74D191A4AEAF2EB0AEB02EB1AEB157E71759575997
Echo 59CB73F5B904DD3F34BE88BC6F2EB5AEB52EB657E9575B975BD75B175C57
Echo 5C975CD75C3B5D198440ED82A5026BF8751258E4A56B6F8BAFABAF7DBAFC
Echo B2FEBA00BB02BB04BB06BB08BBACBBFA65161723B05A5B85C05D8C5D8D5D
Echo 8E5D8F5D905D915D925D935D94DB95DB3298E22D74446035B302812CC69D
Echo 07B56066CED7DA9F2DA05DA15DA25DA35D8CDBA6B91EB039561C508035C0
Echo D9AD8EB176B576B976BD76C176167489D831720A758ECCA0F6A43480B58C
Echo C2052C669A8B50AE95B958ED6A4BA057A1B906E67A980BB4AEFD30CB090A
Echo 58BB26601CC1E1080F44806D42B8095B223061048A22544AC1B4FDDAA791
Echo 8004AC3612A1E3081EE4FFB89B4D8044E189421305280A541400271095E9
Echo 87681C74E3286451D0A3B047818F421F05D0090629EAD8B013F25AF9103A
Echo 47DD2020A714FA29843414278CA4E0498193422705500A3617381CB48E23
Echo 3D1AA95E02C0148829205361A6024D859A0A36146E29E0EDCE0AC0F48E47
Echo 3CA073800E0415102A305481A8425105A3DB470129835ADA87813CA7B250
Echo 85000A882A2855106861AA025585AA0B564200A41F237B5620AEC25743E7
Echo 42AF025F05C00A8415102B305643ABDAA1823EE5A3193305D085D005D185
Echo D10B670AA415D0C1A72B085658BCCD124389DBFF6A1516FBABADDB825C85
Echo B90A7415EA2ED82B9857B8AF805E21EA821543A1FDD65F4F8775EAE081C1
Echo 428305080B1416302C705801B17662D8C8B616E8AFFE0AAF6049E564C6C9
Echo 429305280B5416B02C705980BA1BB3B066983DE4AF7F35BA12F82BB01981
Echo B3426705CF0B9F16402D84D9160BA31548871C7EE605FAF7AB06554ED840
Echo 38A1B5826B85D70AB02408625B92302D05ED1D693FF646B09FFA1561C60A
Echo AA25102C616809824B42DA81ED2585FA1D5F2D9AA8FD0A252190ED21A3C2
Echo 46858E0A1F14422B8C2B6CD97621243FED2741E1FC9C5F207B146229CC53
Echo A8A7704E219EC23F85820A2116E20ADAC7617EDADF507EE45700237B380A
Echo D50BE58516C28BC2B921C63063A8B1DE581DDE4F0F0AC644FC83542BACD5
Echo B60C0F8F78153341F8825F9FF62B7E03BB4C11148249C85353A421C7CBFB
Echo 8A3AC4D97D1799705664F45383A724AB70AD88B022B28A84301155445230
Echo 125E64FB194E46615193D164DB1D111D811D791D711D691D619A582FA2EA
Echo 6CEC10AACA2DA4B857FA453A223A12390239F239E239D239C239B233A23C
Echo 562DDC536CA12D97D14612417DB91CB11CA91CA11C991C911C891C201D7C
Echo F88519DB67483A465008E2C8E188E148E108E1C4E011C102730BDD5BD7D9
Echo E1149A378637A26B981BC11EB98D988DD875D7F0619BE1E150989B5B281E
Echo 698D948DB08DAC8DA88DA48FA04648EECFFF4B9C31D8D8CE70108C28FB00
Echo BEC85888D848D808D8C8D717DC02F5E599660F5E7AF3076B246B446B246A
Echo 046AE46AC46AA46F84E14B9FE165DB8D3C8D388F344630469846964694BB
Echo 93F1D0084D0D87490A960A141784BE824680467E467C467B464FB6E308F2
Echo 86148D0A5715B22A6C32EFFB7FE6734273323322331D3360B25E465C46B5
Echo 470B80E7773464C1310C8F6480C243930D92119291FC08464644464246A8
Echo 448365192ECC80688661330C9C77E82E065DE4BA882089E8223E463C468A
Echo 4624CE4C1CA038507103DC918C118C23732317221645E48BC4188191A831
Echo 42313231222D1262E450043E11F144A413114E443613D118225C226D8988
Echo DA2294894C2D225BC4ED481108441E667788342DC24084D0223283880C20
Echo 3182C001F285902210850B19DC9CFD39A8345C39B07C6872B0E5E0CCE198
Echo 0332876612D01CA8396073E1E603CE879C87CB123A1C7639F073E8E7E0D0
Echo E1A00342878612101D283A6074E1E803D20E7F1D924A287458F9C0E980D3
Echo A1A7835087000E884A207543E087A90E541DAA3A5895B8EB80D621E683E6
Echo 43E683ADC35C87BA12381F781DF83A007621EC83D8818B21922191219021
Echo 8F218E218D218C218B218A2189218821871386430A430843064304430242
Echo 0042FE43FC21A7217D217C127B42F442F242F043EE21A621762175217421
Echo 732172127142E042DE42DC43DA21A5216C216B216A2169216810D289B390
Echo D188E82474023AF91C780E9885948590853A87C64288258485D084086E18
Echo 3C4078A1F084E187C30F881E123C287858F1C0E3A1C7849087220F481E98
Echo 3C4079A2F2836587CB07D40F980FA91F321F5427561F581E5A3C6879D8F3
Echo C0E7A1CF83A089420F881E183D407AA1F484E987D30FA81E523DA87A58F5
Echo C0EBA1D784B087080E41340DA369204C44701A07D41806A921FE0E38D937
Echo 21362135215EF033213221312130212F219786ED0BB064AC84A884A484A0
Echo 849C8498849684481AF8418C8488848484E983C207640F881E903C234207
Echo C10E721DC448483A088F108F908E108E901B091A2119211821E6202E422C
Echo 42C84189830107A4228422642244222422C81BAD74EB8D22E29744D7C417
Echo C557C52FB85E7124E47C597B5DF89AF8C2F8CA5ED3A3E7E3ABE3CBDDEBC8
Echo 17BA1776AF7786F05E0ABD91F7D4711C1756EE023981E35F24DB25CB24EB
Echo E40BE52BE547F9432191C3F221337292538F12B6491E237C88FD10FD80FD
Echo 78FD70FD68FD60FD589A50FA91FC811072D28FD28FD10FD18FD00FD08F67
Echo 43E7C7E787E747E607FCC5AC43D51FEA8FB3A1FA23F991FD81FC40FCB8FC
Echo B0FCA8FCA09998F921FC111871C70FC60FC68FC50FC58F6243E247E107E1
Echo C7E187E047F299768E8787763C3876397B1EF2FD1C0E0F87804187C34321
Echo A1D0E1ECD086E845A763181F621F611F601F5F1F5E0FCE8FAE6DAEB195D8
Echo FC68FE327FB43EB23EB03EAE3EAC3E5425507D4C7D087C90FA88FA01F801
Echo F5F1F4C329A3E981F9C1F4B1F4A1F491F4E3EF02E9C75187D147D107D1C7
Echo D087D047D004D08F9F0F9F8F9E0F9E8F9D0F9DC7E547CE04CE8CC2756A3C
Echo B4E23A1D1E0F75BC0E6787435FB0C3D92150D8ECF07648307664A780441F
Echo 731F171E163DE46CC71F701F151F141F131F121E113EDE2220E7019EC774
Echo 1EC179C7E61E9A4364CB032C8FA83C83F28FC93D247BB884689047B41F3C
Echo 1CF1689582008E83F68E993964E68897030F8E85B3101CC3E58E960DC767
Echo 874378BCC3D9A190DEEFEC4E61F6F88CFD6787437DDFD9F090E8EF9911DD
Echo 81EC40D9BE1D961D951D941D931D921D9113903B1E3B1C3B1A3B183B163B
Echo 143B122610761C761876147610760C760876044B00EBF8EEF0759C75F475
Echo F075EC4BE8EBC8EBC0EEB8759875D875D475D04BCCEB90EB88EB80EB78EB
Echo 70E36874A02C6CF0F048F279763B34A23C8F1E872A9687D143D0E5F3F04F
Echo 01EC32BC3D0840DB0140553C75387534753077983A963A943A2425F87340
Echo EA38EA30EA28EA20EA319421D43E4CF29F408CC414D82922A6454E1B319B
)>>"%bin%.he"
(
Echo 6A620ACC541353E20553D8251498A22AA523DB36A3200C22988D604182B0
Echo 12C14C053B200C05C49682980A304222560BC62E5813605608880186BD8B
Echo D14C06C3196134D8FF03198D181C867BC40C12B148116D89B9242694D854
Echo 62CC42B14BC43013CB1B42796278A383E824538E8E2938C6923285BF60C9
Echo 284CA1269C9329A2CD41990FB5656A602305E0A132A698305519E52958C1
Echo 95650AC182C5AAD132A6503D5BDAB1189FB1BEB19031918891C6FCC648C6
Echo 4AC64C244E8CA18CA58CA98CAD49B01E6B8C598CB98CBD49C0198B199319
Echo 9B93A033563366337633863991337633A633B633C627D167CC68EC680C68
Echo 2C5042D1D8D118D158D19880FBCA65BB33372C292A599EA636637AA1F6F8
Echo 4C35C6EB33D911670A14F640535D3053932F419AC2D90D1A5F159A1478CE
Echo D0ECCAD1D4900B88DB20D39858ECEC796C36D63646365639613CE61EFB8F
Echo 812742C74463A3636731D209B46369636A636B636C89D2636D636E636FE8
Echo FFD7983726373637466B581EB38D998DDD8DE14BE41BD31BDB1BE39DE81B
Echo 3B1BF31CFB1C03130B5580D5C63585A62A0536A9A902D0A19ADA4E9A9A4B
Echo A9D514C96EA9FD54ABB4514D41A15E35357D820AB5246BA9EDDDACE0945A
Echo 53A3A6CD64823375E6F69F24B33117238DC15CE234DCE55C2EE502AEA5AF
Echo 6336DB600CA2988C628C44B152C54C153B410205B1968A842A62848AADBF
Echo C6042A15C66C88B15733B10D8E8A8D046D9463106DD2A60A39346D6C54A9
Echo 5151B5A6166DD6C547C036D3E04D6D30B4B62976C5A6A637DD6D0A64E753
Echo 403470A24CA22CA24CA26CD1904E569C0C395916091765E66430CA652469
Echo 946D9471947494F348FB2846270152591D323B647722F04F169E2C3D997C
Echo B2F511859489948C94E647465256526152EC2432970CD5B5D4CB37B34BDF
Echo 14176DDF284D81CFFA6F0A6CE66966C0A95F1DE0284E21CC04700A583655
Echo 66C1A92E59C1519C828E1DE114E302CC28AAB62A3B274354F62991A94CA9
Echo 6CB98C2981A9ACA9CCAAEC4002A832A9B281325365A812AACAACCAAECA61
Echo 2565956995329734279BCB5B655C65BA129CCB5E655F65C012C2CAC4CAC6
Echo CAA825A7656AAE177229469DC84097E4D42E8BA9CD96C99621A716572839
Echo 856A4B35AE5B3919996A5AD572535C3697A0AAC0CB861791572C6335BE6A
Echo 8CCAFCCBFED90159E09960D9600461B2C232C3B2C309C438CA16F318CBC8
Echo 29EE18C8519C4292891CE5298C19C94E61DA4A0DB34E4E81B81934D9333A
Echo B55E3A5C32E9D460294AA7526DA796494CA4611F83488648C648867D44F8
Echo 18EC31D06391C78C10187831EE63D892A89101C4264E8DD97A14A8E5E7C2
Echo 30059DB00CA153D9823AB58629A9CDCDD16236249D9831A7D6104B4566D3
Echo A999441493EEE9B079AE98365572B5787047AECC7F902B1A0DE4B857C405
Echo 1968711457B5960A715710010D836C14DB27364C6CDED895D3005CB5B55A
Echo 0BB5B00BA06259B5163D87ABB543BA3BCA5360A4B69D82B5B9DA49C19D95
Echo B38EF214E469EEA7706D74A0550D33779DD9506C9771CB19C08694B6C99B
Echo 642D32069978CCE6986BCC316616B3292612B388D9C36C61B6C28461B630
Echo 1B986DCC269808CB0665FBB3F912A7D9FA6C7C34BA1EE54D21B5D9523C18
Echo 02C653AA219E625639B5D9823C0CB5E429D590A7B66C94CDEB2C4FD8D93C
Echo 8567C3676481D4B6CEDB584D2C169600CBF695F3CAA455822B10ADD02AAC
Echo 0258F51687AA6E4B7B0A31E4B255032994ACC23A91CA69623DCEF4D4F6CE
Echo F59D9DA9F918ECA91DECA958984F618668B5C4B33D8D671EE529E059EE4F
Echo 11DA7482B2F19E15B3A15DD255B5952257D550C95BAA280AD960ADD2AA35
Echo 3E6956AAE50EB2ABE22A0C02B0F1AA3ECA5C735ECFFAD45B04535313E90A
Echo 43447D2D30AC4FABD9FB149A0D61E685337D6A06B35A6C749FB3D334CB2A
Echo 2842A0F8A99E2AA9822ADCCD9C548D66DC2F0308FF60E3F00202036C1705
Echo 082DC06001C08A01840A50934011017F6ACE06D42A4DFE5B9C7F94A74046
Echo F5465A9F9A1DDD1E697F6A83946A6AB37F30C4FDA73D437F8A34F5D80CA0
Echo 19D03AC83AAF6E278EC88C4C1D6036A00EB80C6119A032006581C9039226
Echo 220C401C7F18376CD81C67D82B31A0D830308061E0D1809CB490F2152029
Echo 0249E354EBA809531B0A5490A8A0C20D5DE5486420062AB694C89403717E
Echo 8A2AD89007A0D6222D005A00E981B389D171D18DC301D0C3CFC073805981
Echo B21364029D05C60B8896082B00FFFFD112025D05B80E6C1B6EDF9AD500EE
Echo 05A0CB20E52AC4960C9D7654232D1A2D4D997FCD06DCB20E2A0F1707F8AA
Echo 91D70EA96D0FAA9D57C0F03B50F839E013A027044F819D033A0297247209
Echo E013B826614DA099003281F313E0E5A14B61B98050C395804A34D609C969
Echo 9369941395D32CD32E13A8D330E3A9C38B86AADAEA8D75D13A4D336D3382
Echo 335A679A67C46734D0B4D009D169A369A413A5D24C2A26DB15B038400E80
Echo 382AE0D1163D4089E871761B1042C566FB037C1DC085EB184306D08C6186
Echo 0A50610008A6B573CD9A408842DF1F584C3143D2E1C3D9006D0010
)>>"%bin%.he"
Set ".=Set o=CreateObject(#Scripting.FileSystemObject#):Set r="
Set ".=%.%o.OpenTextFile(#%bin%.he#,1):Set w=o.OpenTextFile(#"
Set ".=%.%%bin%#,2,1):Do Until r.AtEndOfStream:d=r.ReadLine:Fo"
Set ".=%.%r i=1 To Len(d) Step 2:w.Write Chr(CByte(#&H#&Mid(d,"
Set ".=%.%i,2))):Next:Loop:r.Close:w.Close:Set w=Nothing:Set r"
Set ".=%.%=Nothing:Set o=Nothing"
Set "w2k=0" &Ver |Find " 2000" >Nul 2>&1 && Set "w2k=1"
Set ";=!.:#="!"
Echo !;!>"%bin%.da"
Certutil.exe -decodehex "%bin%.he" "%bin%" >Nul 2>&1
If Not Exist "%bin%" Cscript.exe /B /E:vbs "%bin%.da" >Nul 2>&1
If Not Exist "%bin%" If %w2k%==0 (
Mshta.exe Vbscript:Execute^("%.:#=""%:Close"^) >Nul 2>&1) Else (
Echo Close>>"%bin%.da"
Echo ^<html^>^<head^>>"%bin%.pa"
Echo ^<hta:application windowstate="minimize"^>>>"%bin%.pa"
Echo ^<script type="text/vbscript" src="%bin%.da"^>>>"%bin%.pa"
Echo ^</script>^</head>^</html>>>"%bin%.pa"
Mshta.exe "%bin%.pa" >Nul 2>&1)
Expand.exe "%bin%" -F:* . >Nul 2>&1
Del /A /F "%bin%" "%bin%.he" "%bin%.da" "%bin%.pa" >Nul 2>&1
Goto :Eof

Message Publicité 
PublicitéSupprimer les publicités ?


Montrer les messages depuis:
Répondre au sujet Page 1 sur 1
  Index | créer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Copyright 2008 - 2016 // Batch